Principiul 2: Conditiile de Munca si Drepturile Angajatilor*

Organizatia* trebuie* sa mentina si / sau sa imbunatateasca situatia sociala si economica a angajatilor* (Nou)

Criteriul 2.1

Organizatia* trebuie* sa respecte* principiile* si drepturile la munca asa cum sunt definite in Declaratia OIM cu privire la Principiile fundamentale si drepturile la munca (1998) stabilite conform celor opt Conventii fundamentale privitoare la munca ale OIM. (C4.3 V4)

Indicator 2.1.1

Practicile de angajare si conditiile de munca pentru angajati* demonstreaza conformitatea cu sau respectarea / sustinerea* principiilor si drepturilor privitoare la munca prevazute in conventiile fundamentale privitoare la munca ale Organizatiei Internationale a Muncii asa cum sunt definite in Declaratia ILO privind principiile si drepturile fundamentale ale muncii (1998).

Verificatori 2.1.1

a. Ghiduri si legislatia relevanta
b. Interviuri cu managerii
c. Consultare autoritate relevanta (ITM)
d. Vizite in teren

Indicator 2.1.2

Angajatii* pot infiinta sau adera la organizatii sindicale la libera alegere, fiind conditionati doar de regulile organizatiei respective.

Verificatori 2.1.2

a. Interviuri cu angajati proprii si ai firmelor subcontractoare

Indicator 2.1.3

Sunt puse in aplicare acorduri, rezultate din negocierile colective cu organizatiile oficiale sau neoficiale ale angajatilor*.

Verificatori 2.1.3

a. Interviuri cu angajatii proprii si ai firmelor subcontractoare
b. Contracte colective de munca sau alte documente

Criteriul 2.2

Organizatia* trebuie* sa promoveze egalitatea sexelor* in practicile de angajare, oportunitati de formare profesionala, acordarea contractelor, procesele de implicare* si activitatile de management. (Nou, cf. Motiunii 12 la GA 2002)

Indicator 2.2.1

Este implementat un sistem care promoveaza egalitatea intre sexe* si previne discriminarea in practicile de angajare, oportunitatile de instruire, obtinerea contractelor, procesele de implicare* si activitatile de management.

Verificatori 2.2.1

a. Proceduri de angajare
b. Interviuri cu angajatii
c. Consultari publice

Indicator 2.2.2

Oportunitatile de angajare sunt accesibile atat femeilor cat si barbatilor in aceleasi conditii, iar femeile sunt incurajate sa participe activ la toate nivelurile de angajare.

Indicator 2.2.3

Munca desfasurata de catre femei in mod curent (in pepiniere, silvicultura, recoltare de produse accesorii, cantarire, impachetare etc.) este inclusa in programele de instruire si cele privind securitatea si sanatatea in munca in aceeasi masura ca si cele aferente muncii depuse de barbati.

Indicator 2.2.4

Femeile si barbatii primesc acelasi salariu pentru aceeasi munca.

Indicator 2.2.5

Femeile sunt platite direct si prin metode agreate reciproc (e.g. transferuri bancare directe, plati directe pentru taxe scolare etc.) pentru a se asigura ca acestea primesc si retin in siguranta salariul.

Indicator 2.2.6

Concediul de maternitate este de minim 6 saptamani de la nastere.

Indicator 2.2.7

Concediul de paternitate este disponibil si nu se aplica penalitati pentru acesta.

Indicator 2.2.8

Sedintele, comitetele si grupurile de luare a deciziilor sunt astfel organizate pentru a include atat femei cat si barbati si pentru a facilita participarea activa atat a unora cat si a altora.

Indicator 2.2.9

Exista mecanisme eficiente si confidentionale pentru raportarea si eliminarea cazurilor de hartuire sexuala si discriminare pe criterii de sex, stare civila, statut de parinte sau orientare sexuala.

Verificatori 2.2.9

a. Interviuri cu angajatii
b. Documente inregistrate

Criteriul 2.3

Organizatia* trebuie* sa implementeze practici de securitate si sanatate a muncii pentru a proteja angajatii* contra pericolelor de securitate si sanatate la locul de munca. Aceste practici trebuie*, in functie de scara, intensitatea si riscurile * activitatilor de management, sa respecte sau sa depaseasca recomandarile Codului OIM de practici privind sanatatea si securitatea muncii in lucrarile silvice. (C4.2 V4, revizuit pentru conformitate cu OIM si FSC-POL-30-401).

Indicator 2.3.1

Sunt elaborate si implementate practici de sanatate si securitate in munca (SSM) care respecta sau depasesc prevederile Codului OIM de practici privind sanatatea si securitatea muncii in domeniul silvic.

Verificatori 2.3.1

a. Program anual de SSM

Indicator 2.3.2

Angajatilor* le sunt asigurate echipamente individuale de protectie corespunzatoare sarcinilor de munca desemnate.

Verificatori 2.3.2

a. Documente privind achizitia si distribuirea de echipament*
b. Vizite in teren
c. Rapoarte ITM
d. Documente aferente procedurilor interne**

Indicator 2.3.3

Utilizarea echipamentului personal de protectie este impusa.

Verificatori 2.3.3

a. Caiete de sarcini
b. PV predare a parchetului/amplasamentului
c. Proceduri de verificare in teren a utilizarii EPP de catre contractori si personal propriu si inregistrarile aferente (ex: controlul exploatarii, receptii etc.)

Indicator 2.3.4

Se pastreaza evidente privitoare la practicile de sanatate si securitate in munca (SSM), inclusiv la rata accidentelor si la concedii medicale datorate accidentelor.

Verificatori 2.3.4

a. Registre *
b. Fise individuale protectia muncii
c. Procese verbale de predare a parchetelor
d. Condica prezenta si pontaje
e. Documente aferente procedurilor interne

Indicator 2.3.5

Frecventa si gravitatea accidentelor sunt mai reduse decat media caracteristica industriei forestiere* la nivel national.

Verificatori 2.3.5

a. Registre*

Indicator 2.3.6

Practicile de sanatate si securitate in munca (SSM) sunt verificate si revizuite corespunzator dupa incidente sau accidente majore.

Verificatori 2.3.6

a. Inregistrari *
b. Proceduri interne si documente aferente lor**

Criteriul 2.4

Organizatia* trebuie* sa plateasca salarii egale cu sau mai mari decat nivelul minim din sectorul silvic* sau alte acorduri de salarizare recunoscute in sectorul silvic sau salariul minim*, cand acesta depaseste nivelul minim legal* de salarizare. In cazul in care niciunul din acestea nu exista, Organizatia* trebuie* prin acord * cu angajatii* sa elaboreze mecanisme pentru a stabili salariul minim*. (Nou)

Indicator 2.4.1

Salariile platite de organizatie*, in toate situatiile, respecta sau depasesc salariul minim legal*.

Verificatori 2.4.1

a. Evidente privind salariile*
b. Interviuri cu angajatii firmelor contractoare

Indicator 2.4.2

Salariile platite sunt egale cu sau mai mari decat cele prevazute in acordurile de salarizare recunoscute in industria forestiera.

Verificatori 2.4.2

a. Grile plata muncitori
b. Bonuri de lucru
c. Registru special pentru zilieri
d. Interviuri cu angajatii firmelor contractoare

Indicator 2.4.3

In situatia in care nu exista un nivel minim de salarizare, salariul* este stabilit prin implicarea prin mijloace adecvate* a angajatilor* si/sau organizatiilor* oficiale sau neoficiale ale acestora.

Verificatori 2.4.3

N/A

Indicator 2.4.4

Platile cu ziua, salariile si contractele sunt platite la timp.

Verificatori 2.4.4

a. Documente de plata*
b. Interviuri cu angajatii proprii si ai firmelor contractoare

Criteriul 2.5

Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca angajatii* au instruirea specifica sarcinilor de munca si supravegherea necesara pentru a pune in aplicare Planul de management* si toate activitatile de management. (C7.3 V4)

Indicator 2.5.1

Angajatii* beneficiaza de o instruire specifica pozitiei conforma cu prevederile din Anexa E si de supervizare pentru a putea implementa planul de management* si toate activitatile de management in siguranta si eficient. Instruirile asigura ca angajatii cunosc (in functie de responsabilitatile specifice pe care le au):

1. cerintele privind protectia muncii

Verificatori 2.5.1

2. procedurile de lucru in cazul activitatilor cu risc crescut de accident

a. Autorizatii
b. Atestate
c. Fisa individuala de protectia muncii
d. Documente aferente procedurilor interne
e. Documente care atesta instruirea
f. Interviuri
g. Vizita in teren

3. drepturile pe care le au conform legislatiei muncii

4. procedurile de manipulare si utilizare a substantelor chimice (daca se utilizeaza), combustibili si lubrifianti (10.7)

a. Fisa individuala de protectia muncii
b. Documente aferente procedurilor interne
c. Documente care atesta instruirea
d. Interviuri
e. Vizita in teren

5. procedurile in cazul scurgerilor accidentale de substante chimice, combustibili si lubrifianti (10.12)

a. Fisa individuala de protectia muncii
b. Documente aferente procedurilor interne
c. Documente care atesta instruirea
d. Interviuri
e. Vizita in teren

6. drepturile legale/cutumiare ale tertilor (daca exista) (4.1)
7. siturile de importanta ecologica, economica, religioasa sau spirituala (daca exista) (4.7)
8. Masurile ce trebuie implementate pentru diminuarea impactelor sociale economice si ecologice ale activitatilor (4.5, 5.1)
9. Drepturile pe care le au de a identifica si raporta orice abuz sau discriminare

Indicator 2.5.2

Sunt pastrate evidente actualizate ale instruirii pentru toti angajatii*.

Verificatori 2.5.2

a. Dosar de personal
b. Evidente privind instruirile efectuate

Criteriul 2.6

Organizatia* , prin acord* cu angajatii, trebuie* sa dispuna de mecanisme pentru solutionarea plangerilor si pentru acordarea de compensatii echitabile in caz de pierdere sau deteriorare a bunurilor, de boli profesionale*, sau accidente de munca * suferite in timpul desfasurarii activitatii pentru Organizatie*. (Nou, pentru a trata decalajul din P&C V4)

Indicator 2.6.1

Exista un proces de solutionare a litigiilor* elaborat prin implicarea in mod adecvat* a angajatilor*.

Verificatori 2.6.1

a. Proceduri interne si documente aplicabile*
b. Interviuri cu angajatii

Indicator 2.6.2

Nemultumirile angajatilor* sunt identificate si abordate si fie au fost rezolvate fie sunt in procesul de solutionare a litigiilor*.

Verificatori 2.6.2

a. Proceduri interne si documente aferente*
b. Interviuri

Indicator 2.6.3

Se pastreaza o evidenta actualizata a plangerilor angajatilor * privitoare la pierderi sau daune de proprietate, boli profesionale sau accidente de munca, in care sunt cuprinse urmatoarele aspecte:

Verificatori 2.6.3

1. Masurile luate pentru rezolvarea plangerilor

a. Proceduri interne si documente aferente (ex: Registru de reclamatii, procese verbale, minute, acorduri etc.)

2. Rezultatul tuturor proceselor derulate pentru rezolvarea litigiilor*, inclusiv compensatia echitabila

a. Proceduri interne si documente aferente

3. Litigiile* nerezolvate, motivele pentru care nu au fost rezolvate si cum vor fi rezolvate

a. Proceduri interne si documente aferente

Indicator 2.6.4

Se asigura compensatia echitabila* pentru angajati* in caz de pierderi sau daune asupra bunurilor proprii datorate muncii si boli profesionale* sau accidente de munca.

Verificatori 2.6.4

a. Dovezi ale platilor conform procedurilor interne*