Principiul 5: Beneficiile din Partea Padurii*

Organizatia* trebuie* sa gospodareasca eficient numeroasele produse si servicii oferite de Unitatea de Management* pentru a mentine sau imbunatati viabilitatea economica* pe termen lung* precum si beneficiile sociale si de mediu.

Criteriul 5.1

Organizatia* trebuie* sa identifice, sa produca sau sa permita productia unor beneficii si/sau produse diversificate pe baza resurselor si serviciilor ecosistemice* existente in Unitatea de Management* pentru a intari si diversifica economia locala proportional cu scara* si intensitatea* activitatilor de management. (C5.2 and 5.4 V4)

Indicator 5.1.1

Resursele si serviciile ecosistemice* care pot intari si diversifica economia locala sunt identificate.

Verificatori 5.1.1

a. Amenajamentele silvice
b. Studii
c. Evaluari de vanat
d. Plan de management (ex: fonduri cinegetice)

Indicator 5.1.2

In conformitate cu obiectivele de management*, beneficiile si produsele identificate sunt obtinute si/sau sunt disponibile altora pentru a produce, in vederea intaririi si diversificarii economiei locale.

Verificatori 5.1.2

a. Inregistrari ale produselor

Indicator 5.1.3

In situatiile in care Organizatia* isi promoveaza imaginea pe tema asigurarii si mentinerii si/sau imbunatatirii serviciilor ecosistemice* prin certificarea FSC, se vor respecta cerintele aditionale din Anexa E.

Criteriul 5.2

Organizatia* trebuie* in mod normal sa recolteze produse si servicii din cadrul Unitatii de Management* la, sau sub, un nivel care poate fi mentinut in permanenta. (C5.6 V4)

Indicator 5.2.1

Posibilitatea de masa lemnoasa* se stabileste prin analiza celei mai bune informatii disponibile* momentan referitoare la cresterea si productia arboretelor; inventarul* fondului forestier; ratele de mortalitate; si mentinerea functiilor ecosistemice*.

Verificator 5.2.1

a. Amenajament silvic

Indicator 5.2.2

Pe baza analizei posibilitatii, este determinat un volum maxim de masa lemnoasa permis a fi recoltat anual, volum care nu depaseste nivelul care poate fi mentinut permanent, inclusiv prin mentinerea unei cote de taiere care nu depaseste cresterea intre doua taieri succesive.

Verificatori 5.2.2

a. Amenajament silvic (verificare posibilitate si volum recoltat)
b. Incadrarea volumului recoltat in posibilitatea aprobata

Indicator 5.2.3

Volumul recoltat anual este inregistrat. Volumul recoltat nu trebuie sa depaseasca cresterea curenta pe perioada de aplicare a amenajamentului.
Volumul maxim de lemn care se recolteaza ca produse principale intr-o unitate de gospodarire nu poate depasi posibilitatea acestora, stabilita prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate a acestuia.
Volumul maxim de lemn ce se poate recolta anual ca produse principale intr-o unitate de gospodarire nu poate depasi posibilitatea anuala. Prin exceptie, se poate depasi posibilitatea anuala cu volumul de lemn nerecoltat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic in vigoare respectiv in situatia recoltarii produselor accidentale, rezultate in urma actiunii factorilor biotici si abiotici.
Volumul produselor accidentale, care depaseste posibilitatea anuala, se precompteaza in anul urmator de aplicare a amenajamentului silvic.

Verificatori 5.2.3

a. Evidenta aplicarii amenajamentului
b. Raportarile statistice (SILV)

Indicator 5.2.4

Pentru recoltarea in scop comercial a produselor nelemnoase*, sub controlul Organizatiei* , este calculat si respectat un nivel de exploatare durabila. Nivelurile de exploatare durabila sunt determinate pe baza celor mai bune informatii*.

Verificatori 5.2.4

a. Evidentele incadrarii in cote (Evaluari, Studii, Autorizatii de recoltare, Contracte de cesiune)

Criteriul 5.3

Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca externalitatile* pozitive si negative ale operatiunilor desfasurate sunt incluse in planul de management*. (C5.1 V4)

Indicator 5.3.1

Costurile aferente prevenirii, reducerii sau compensarii impactului social si de mediu negativ al activitatilor de management sunt cuantificate si documentate in planul de management*.

Verificatori 5.3.1

a. Proceduri interne
b. Evidenta costuri reflectate in planul de management

Indicator 5.3.2

Beneficiile aferente impactului social si de mediu pozitiv al activitatilor de management sunt identificate si incluse in planul de management*.

Criteriul 5.4

Pentru necesitatile proprii, Organizatia* trebuie sa foloseasca, acolo unde exista, procesatori locali, servicii locale si cresterea pe plan local a valorii adaugate, proportional cu scara, intensitatea si riscul*. Daca acestea nu sunt disponibile la nivel local, Organizatia* va face* eforturi rezonabile* pentru infiintarea unor astfel de servicii. (C5.2 V4)

Indicator 5.4.1

Cand costul, calitatea si capacitatea optiunilor locale si nelocale sunt echivalente, vor fi utilizate, cu conditia respectarii prevederilor legale, produse si servicii locale, procesatori locali si companii locale care adauga valoare produselor.

Verificatori 5.4.1

a. Proceduri /Proceduri de achizitii servicii
b. Contracte
c. Facturi

Indicator 5.4.2

Sunt depuse eforturi rezonabile* de infiintare si crestere a capacitatii cand nu sunt disponibile produse si servicii locale, facilitati de procesare la nivel local si facilitati de a adauga valoare la nivel local.

Verificatori 5.4.2

a. Rezumat plan mangement (Vezi Principul 7)
b. Evidenta firme subcontractoare

Criteriul 5.5

Organizatia* trebuie* sa demonstreze prin planificarea activitatilor si cheltuieli proportionale cu scara, intensitatea si riscul*, angajamentul sau pentru viabilitate economica* pe termen lung*. (C5.1 V4)

Indicator 5.5.1

Sunt alocate fonduri suficiente pentru implementarea Planului de Management* pentru a se conforma cu cerintele standardului si pentru a asigura viabilitatea economica* pe termen lung*.

Verificatori 5.5.1

a. BVC
b. Indicatori de performanta

In cazul in care Organziatia* asigura doar servicii forestiere, exista o politica privind repartizarea responsabilitatilor in asigurarea fondurilor aferente diminuarii si/sau compensarii pagubelor aduse de activitatile de management.

Indicator 5.5.2

Se fac cheltuieli si investitii necesare implementarii Planului de Management* pentru a se conforma cu cerintele standardului si pentru a asigura viabilitatea economica* pe termen lung*.

Verificatori 5.5.2

a. Ordine de plata
b. Balanta
c. Bilant contabil
d. Diverse dovezi ale platilor