Principiul 4: Relatia cu Comunitatile

Organizatia* trebuie* sa contribuie la mentinerea sau imbunatatirea situatiei sociale si economice a comunitatilor locale*.

Criteriul 4.1

Organizatia* trebuie* sa identifice comunitatile locale* care exista in Unitatea de Management* si cele afectate de activitatile de management. Organizatia* trebuie* apoi, prin implicarea* acestor comunitati locale*, sa identifice drepturile acestora de folosinta*, drepturile de acces la si de a utiliza resursele forestiere si serviciile ecosistemice*, drepturile lor cutumiare* si legale* si obligatiile, care sunt aplicabile in Unitatea de Management*. (Nou)

Indicator 4.1.1

Comunitatile locale* din Unitatea de Management*, sau care pot fi afectate de activitatile de management sunt identificate.

Verificatori 4.1.1

a. Procedura de identificare* a comunitatilor locale**
b. Evidenta comunitati locale

Indicator 4.1.2

Organizatia cunoaste drepturile comunitatilor locale*, in ceea ce priveste dreptul de proprietate, precum si pe cele legate de accesul la si utilizarea resurselor padurii si a serviciilor ecosistemice*. Comunitatile locale sunt implicate in procesul de identificare a drepturilor lor."

Verificatori 4.1.2

a. Procedura de implementare
b. Evidenta drepturilor si a aplicarii/ respectarii lor
c. Harti cu vecinatatile si categoriile de folosinta a terenurilor invecinate
d. Evidenta eventualelor situatii litigioase si a modului de rezolvare
e. Evidente consultari publice
f. Consultari factori interesati
g. Registru sesizari

Criteriul 4.2

Organizatia* trebuie* sa recunoasca si sa respecte* drepturile legale* si cele cutumiare* ale comunitatilor locale**, de a mentine controlul asupra activitatilor de management desfasurate in cadrul Unitatii de Management* sau legate de Unitatea de Management* la un nivel care protejeaza drepturile, resursele, terenurile si teritoriile* acestor comunitati locale*. Delegarea de catre comunitatile locale* a dreptului de management a resurselor detinute de acestea, se face doar cu liberul consimtamant* al acestora, exprimat prealabil si in deplina cunostinta de cauza.

Indicator 4.2.1

Comunitatile locale* sunt informate prin implicarea unor mijloace adecvate despre cand, unde si cum pot face observatii si solicita modificarea unor activitati de management astfel incat sa le fie protejate drepturile.

Verificatori 4.2.1

a. Procedura de sesizari si reclamatii disponibila public
b. Evidente privind informarea comunitatilor inclusiv pe tema mijloacelor si procedurilor adecvate despre cand, unde si cum pot face observatii si solicita modificarea unor activitati de management (e.g. consultări pe tema rezumatelor publice plan de management și monitorizare cu oferirea posibilității de intervenție; HCL pentru activitățile de management; )

Indicator 4.2.2

Drepturile comunitatilor locale* nu sunt incalcate de catre Organizatie* prin activitatile de management.

Verificatori 4.2.2

a. Registrul de reclamatii
b. Interviuri reprezentanti/membri comunitati

Indicator 4.2.3

Daca exista dovezi de incalcare a drepturilor legale* si cutumiare* ale comunitatilor locale* legate de activitatile de management, situatia este corectata, daca e cazul, prin implicare* prin mijloace adecvate* si/sau prin procesul de solutionare a litigiilor de la criteriile 1.6 sau 4.6.

Verificatori 4.2.3

a. Registru Reclamatii/Plangeri si documente aferente
b. Interviuri cu comunitatile si cu managerii

Indicator 4.2.4

Liberul consimtamant, prealabil si in deplina cunostinta de cauza* este exprimat de comunitatile locale* inainte de implementarea activitatilor de management care afecteaza drepturile identificate, printr-un proces care include urmatoarele:

Verificatori 4.2.4

1. Informarea comunitatilor locale* asupra valorii (din punct de vedere social, economic si de mediu) resursei asupra careia intentioneaza sa delege controlul

a. Amenajamentul silvic

2. Contractele, intelegerile, acordurile incheiate cu comunitatile locale* includ clauze referitoare la dreptul comunitatilor de a refuza sau de a modifica consimtamantul asupra activitatilor de management propuse in masura in care acest lucru este necesar pentru a-si proteja drepturile si resursele

a. Contract de administrare sau prestare servicii
b. Intelegeri, acorduri semnate cu comunitatile

3.Informarea comunitatilor locale* asupra activitatilor de management forestier curente si planificate

a. Inregistrari ale consultarilor
b. Notificari
c. Website
d. Aviziere ale Organizatiei si primariilor

Criteriul 4.3

Organizatia* trebuie* sa ofere comunitatilor locale*, contractorilor si furnizorilor oportunitati rezonabile* de angajare, instruire si alte servicii, corespunzator cu scara* si intensitatea* activitatilor de management ale organizatiei (C4.1 V4)

Indicator 4.3.1

Organizatia ofera oportunitati rezonabile* comunitatilor locale, contractorilor si furnizorilor pentru:

1. angajare

2. instruire

Verificatori 4.3.1

a. Procedura de angajare
b. Evidenta angajatilor
c. Interviuri
d. Inregistrari ale instruirilor

Criteriul 4.4

Organizatia* trebuie* sa implementeze activitati aditionale, prin implicarea* comunitatilor locale*, care sa contribuie la dezvoltarea economica si sociala, corespunzator cu scara*, intensitatea* si impactul socio-economic al activitatilor de management ale organizatiei. (C4.4 v4)

Indicator 4.4.1

Oportunitatile de dezvoltare socio-economica sunt identificate prin implicarea* prin mijloace adecvate a comunitatilor locale* si a altor organizatii relevante.

Verificatori 4.4.1

a. Interviuri cu managerii
b. Inregistrari aferente consultarilor publice cu comunitatile locale si factorii interesati in dezvoltarea locala durabila

Indicator 4.4.2

Proiectele si activitatile aditionale prevazute in lege sau prin angajament voluntar sunt implementate si/sau sustinute pentru a contribui la bunastarea socio-economica locala si sunt proportionale cu impactul socio-economic al activitatilor de management.

Verificatori 4.4.2

a. Consultari cu beneficiarii si factori interesati relevanti
b. Documentatii relevante (bugete, proiecte)
c. Inregistrari privind parteneriate, colaborari, acorduri

Criteriul 4.5

Organizatia*, prin implicarea* comunitatilor locale*, trebuie* sa identifice, sa evite si sa reduca impacturile negative semnificative* sociale, de mediu si economice ale activitatilor de management asupra comunitatilor afectate. Masurile luate in acest sens trebuie* sa fie proportionale cu scara*, intensitatea* si riscul* acestor activitati si impacturi negative. (C4.4 V4)

Indicator 4.5.1

Organizatia implementeaza proceduri proprii de evaluare a impactului socioeconomic si de mediu al activitatilor de management prin implicarea* prin mijloace adecvate* a comunitatilor locale*.

Verificatori 4.5.1

a. Proceduri interne
b. Evaluarea impactului
c. Consultari
d. Analiza socio-economica

Indicator 4.5.2

In cazul unor impacturi negative semnificative, sunt stabilite si implementate, prin implicarea adecvata a comunitatilor locale, masuri de evitare/reducere/compensare a impactului socio-economic si de mediu negativ asupra comunitatilor locale.

Verificatori 4.5.2

a. Intelegeri
b. Minute
c. Procese verbale
d. Consultari publice

Indicator 4.5.3

Organizatia monitorizeaza eficienta masurilor de evitare si reducere a impactului negativ semnificativ.

Verificatori 4.5.3

a. Plan de monitorizare
b. Interviuri
c. Vizite pe teren

Criteriul 4.6

Organizatia*, prin implicarea* comunitatilor locale*, trebuie* sa detina mecanisme de solutionare a doleantelor si de oferire a unor compensatii echitabile comunitatilor locale* si persoanelor ca urmare a impacturilor activitatilor de management ale Organizatiei*.

Indicator 4.6.1

O procedura de solutionare a disputelor, elaborata cu implicarea* prin mijloace adecvate* a comunitatilor locale*, este disponibila public*.

Verificatori 4.6.1

a. Procedura solutionare reclamatii
b. Inregistrari privind implicarea comunitatilor
c. Interviuri

Indicator 4.6.2

Doleantelor legate de impactul activitatilor de management li se raspunde in timp util* si sunt fie solutionate sau sunt incluse in procesul de solutionare a litigiilor*.

Verificatori 4.6.2

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri si solutii
c. Interviuri cu persoanele in cauza

Indicator 4.6.3

Exista o situatie la zi a doleantelor legate de impactul activitatilor de management, care include:

Verificatori 4.6.3


a. Procedura interna

1. Pasii facuti pentru rezolvarea doleantelor

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri
c. Interviuri cu persoanele in cauza

2. Solutiile tuturor cazurilor de litigii*, inclusiv compensarea echitabila a comunitatilor locale* sau indivizilor

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri
c. Interviuri cu persoanele in cauza

3. Cazurile de litigii* nerezolvate, motivele pentru care nu au fost solutionate si modul in care vor fi rezolvate

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri
c. Interviuri cu persoanele in cauza

Indicator 4.6.4

4.6.4 Operatiunile inceteaza in locatiile unde exista dispute:

Verificatori 4.6.4

a. Hotarari judecatoresti
b. Notificari

1. de magnitudine substantiala*
2. de durata substantiala*
3. care implica un numar semnificativ* de interese

Criteriul 4.7

Organizatia*, prin implicarea* comunitatilor locale*, trebuie* sa identifice locurile cu semnificatie speciala d.p.d.v. cultural, ecologic, economic, religios sau spiritual, pentru care aceste comunitati locale* detin drepturi legale* sau cutumiare*. Aceste locuri trebuie* recunoscute de catre Organizatie*, iar managementul si/sau protejarea* lor trebuie* sa se decida prin implicarea* acestor comunitati locale*.

Indicator 4.7.1

Obiectivele cu semnificatie speciala d.p.d.v. cultural, ecologic, economic, religios sau spiritual, pentru care comunitatile locale* detin drepturi au fost identificate printr-o implicare adecvata, si sunt recunoscute de catre Organizatie*. Acestea sunt materializate pe harti.

Verificatori 4.7.1

a. Dovezi ale implicarii comunitatiilor locale
b. Harti/documentatii

Indicator 4.7.2

Masurile de protectie a acestor locatii sunt agreate, documentate si implementate cu implicarea, prin mijloace adecvate*, a comunitatilor locale*.

Verificatori 4.7.2

a. Proceduri interne
b. Interviuri
c. Vizite pe teren
d. Amenajamentul

Indicator 4.7.3

Oricand se observa sau descopera noi situri de importanta culturala, ecologica, economica, religioasa sau spirituala, activitatile de management vor inceta imediat in vecinatate, pana cand masurile de protectie sunt convenite impreuna cu comunitatile locale* si in acord cu legislatia.

Verificatori 4.7.3

a. Proceduri interne
b. Interviuri
c. Vizite pe teren

Criteriul 4.8

Organizatia* trebuie* sa respecte* dreptul comunitatilor locale* de a proteja* si utiliza cunostintele lor traditionale si trebuie* sa compenseze comunitatile locale* pentru utilizarea cunostintelor traditionale si proprietatii lor intelectuale*. In acest sens, intre organizatie* si comunitatile locale* se va incheia un contract, cerut si in cazul Criteriului* 3.3., pentru utilizarea acestor cunostinte cu liberul consimtamant al comunitatilor, exprimat prealabil si in deplina cunostinta de cauza. Contractul va fi incheiat inainte ca utilizarea sa aibe loc si trebuie* sa respecte drepturile de protectie* a proprietatii intelectuale*. (Nou)

Nu este aplicabil in Romania. Managementul padurilor se face strict pe baza normelor tehnice, regulilor de exploatare. Utilajele si tehnologiile sunt generale si nu sunt particularizate de Comunitati sau alte entitati. Cunostintele nu sunt locale ci generale, prevazute in carti de specialitate, legi, norme etc.