Principiul 2: Conditiile de Munca si Drepturile Angajatilor*

Organizatia* trebuie* sa mentina si / sau sa imbunatateasca situatia sociala si economica a angajatilor* (Nou)

Criteriul 2.1

Organizatia* trebuie* sa respecte* principiile* si drepturile la munca asa cum sunt definite in Declaratia OIM cu privire la Principiile fundamentale si drepturile la munca (1998) stabilite conform celor opt Conventii fundamentale privitoare la munca ale OIM. (C4.3 V4)

Indicator 2.1.1

Practicile de angajare si conditiile de munca pentru angajati* demonstreaza conformitatea cu sau respectarea / sustinerea* principiilor si drepturilor privitoare la munca prevazute in conventiile fundamentale privitoare la munca ale Organizatiei Internationale a Muncii asa cum sunt definite in Declaratia ILO privind principiile si drepturile fundamentale ale muncii (1998).

Verificatori 2.1.1

a. Interviuri cu managerii
b. Registrul unic de control
c. Vizite pe teren
d. Documente aferente procedurii de angajare
e. Interviuri cu angajatii/muncitorii

Indicator 2.1.2

Angajatii* pot infiinta sau adera la organizatii sindicale la libera alegere, fiind conditionati doar de regulile organizatiei respective.

Verificatori 2.1.2

a. Interviuri cu angajati proprii si ai firmelor subcontractoare
b. Documente justificative (dupa caz)

Indicator 2.1.3

Acolo unde exista acorduri, rezultate din negocierile colective cu organizatiile oficiale sau neoficiale ale angajatilor*, acestea sunt puse in aplicare.

Verificatori 2.1.3

a. Interviuri cu angajatii proprii si ai firmelor subcontractoare
b. Contracte colective de munca sau alte documente
c. Acord
d. Interviu

Criteriul 2.2

Organizatia* trebuie* sa promoveze egalitatea sexelor* in practicile de angajare, oportunitati de formare profesionala, acordarea contractelor, procesele de implicare* si activitatile de management. (Nou, cf. Motiunii 12 la GA 2002)

Indicator 2.2.1

Este implementat un sistem care promoveaza egalitatea intre sexe* si previne discriminarea in ceea ce priveste: practicile de angajare, oportunitatile de instruire, atribuirea contractelor si implicarea* angajatilor in activitatea si managementul Organizatiei*.

Verificatori 2.2.1

a. Proceduri de angajare
b. Interviuri cu angajatii
c. Consultari publice
d. Contract colectiv de munca
e. Proceduri interne

Indicator 2.2.2

Nu exista discriminare sexuala în ceea ce privește oportunitatile de angajare, oportunitățile de instruire specifică pentru munca pe care o depun, participarea în luarea deciziilor în cadrul organizației și retribuirea.

Verificatori 2.2.2

a. Procedura si dosarul angajarii
b. Interviuri cu angajatii
c. Contract colectiv de munca (dupa caz)

Indicator 2.2.3

Concediul de maternitate este de minim 6 saptamani de la nastere.

Indicator 2.2.4

Concediul de paternitate este disponibil si nu se aplica penalitati pentru acesta.

Indicator 2.2.5

Sedintele, comitetele si grupurile de luare a deciziilor permit participarea activa atat a femeilor cat si a barbatilor.

Verificatori 2.2.5

a. Structura diverselor comitete, comisii

Indicator 2.2.6

Exista mecanisme eficiente si confidentiale pentru raportarea si eliminarea cazurilor de hartuire sexuala si discriminare pe criterii de sex, stare civila, statut de parinte sau orientare sexuala.

Verificatori 2.2.6

a. Interviuri cu angajatii
b. Documente inregistrate

Criteriul 2.3

Organizatia* trebuie* sa implementeze practici de securitate si sanatate a muncii pentru a proteja angajatii* contra pericolelor de securitate si sanatate la locul de munca. Aceste practici trebuie*, in functie de scara, intensitatea si riscurile * activitatilor de management, sa respecte sau sa depaseasca recomandarile Codului OIM de practici privind sanatatea si securitatea muncii in lucrarile silvice. (C4.2 V4, revizuit pentru conformitate cu OIM si FSC-POL-30-401).

Indicator 2.3.1

Sunt elaborate si implementate practici de sanatate si securitate in munca (SSM) care respecta sau depasesc prevederile Codului OIM de practici privind sanatatea si securitatea muncii in domeniul silvic.

Verificatori 2.3.1

a. Documentatia privind SSM (Plan propriu de masuri, program de instruire, evidente de instruire, Situatii de urgenta, aviz de munca, controale medicale periodice)
b. Acorduri intre organizatie si firme contractoare
c. Proceduri interne
d. Evidente ale controalelor organelor competente (ITM)
e. Verificari prin sondaj pe teren

Indicator 2.3.2

Angajatilor* le sunt asigurate echipamente individuale de protectie corespunzatoare sarcinilor de munca desemnate.

Verificatori 2.3.2

a. Documente privind achizitia si distribuirea de echipament*
b. Rapoarte ITM
c. Documente aferente procedurilor interne**

Indicator 2.3.3

Utilizarea echipamentului personal de protectie este impusa.

Verificatori 2.3.3

a. Caiete de sarcini
b. PV predare a parchetului/amplasamentului
c. Proceduri de verificare in teren a utilizarii EPP de catre contractori si personal propriu si inregistrarile aferente (ex: controlul exploatarii, receptii etc.)

Indicator 2.3.4

Echipamentul personal de protectie este utilizat in desfasurarea activitatilor.

Verificatori 2.3.4

a. Vizite pe teren

Indicator 2.3.5

Se pastreaza evidente privitoare la practicile de sanatate si securitate in munca (SSM), inclusiv la incidenta accidentelor si la concedii medicale datorate accidentelor.

Verificatori 2.3.5

a. Registre* b. Fise individuale protectia muncii
c. Procese verbale de predare a parchetelor
d. Condica prezenta si pontaje
e. Documente aferente procedurilor interne

Indicator 2.3.6

Practicile de sanatate si securitate in munca (SSM) sunt verificate si dupa caz revizuite corespunzator dupa incidente sau accidente de munca.

Verificatori 2.3.6

a. Inregistrari *
b. Proceduri interne si documente aferente lor**

Criteriul 2.4

Organizatia* trebuie* sa plateasca salarii egale cu sau mai mari decat nivelul minim din sectorul silvic* sau alte acorduri de salarizare recunoscute in sectorul silvic sau salariul minim*, cand acesta depaseste nivelul minim legal* de salarizare. In cazul in care niciunul din acestea nu exista, Organizatia* trebuie* prin acord * cu angajatii* sa elaboreze mecanisme pentru a stabili salariul minim*. (Nou)

Indicator 2.4.1

Salariile si platile cu ziua facute de organizatie sunt in totate situatiile acordate conform prevederilor legale referitoare la salariu minim pe economie.

Verificatori 2.4.1

a. Evidente privind salariile*
b. Interviuri cu angajatii firmelor contractoare

Indicator 2.4.2

Platile cu ziua, salariile și contribuțiile sociale si/sau alte drepturi sunt platite/acordate conform prevederilor legale.

Verificatori 2.4.2

a. Documente de plata*
b. Interviuri cu angajatii proprii si zilierii
c. Acorduri de munca

Criteriul 2.5

Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca angajatii* au instruirea specifica sarcinilor de munca si supravegherea necesara pentru a pune in aplicare Planul de management* si toate activitatile de management. (C7.3 V4)

Indicator 2.5.1

Organizația* are un plan de instruire specifică sarcinilor de muncă pentru a asigura implementarea planului de management*. Planul se revizuiește periodic în funcție de necesitățile Organizației.

Verificatori 2.5.1

a. Plan de instruire (tematica, responsabili, termene)

Indicator 2.5.2

Angajatii au calificari profesionale specifice sarcinilor de munca conform legislatiei aplicabile.

Verificatori 2.5.2

a. Documente care atesta pregatirea (diplome, atestate, calificari etc)

Indicator 2.5.3

Sunt pastrate evidente actualizate ale instruirii pentru toti angajatii*.

Verificatori 2.5.3

a. Dosar de personal
b. Evidente privind instruirile efectuate (Plan de instruire, Procese verbale de instruire)

Indicator 2.5.4

Angajatii* cunosc sarcinile de muncă specifice pentru a asigura implementarea planului de management*.

Verificatori 2.5.2

a. Interviuri
b. Vizite pe teren

Criteriul 2.6

Organizatia* , prin acord* cu angajatii, trebuie* sa dispuna de mecanisme pentru solutionarea plangerilor si pentru acordarea de compensatii echitabile in caz de pierdere sau deteriorare a bunurilor, de boli profesionale*, sau accidente de munca * suferite in timpul desfasurarii activitatii pentru Organizatie*. (Nou, pentru a trata decalajul din P&C V4)

Indicator 2.6.1

Exista un proces de solutionare a litigiilor* elaborat prin implicarea in mod adecvat* a angajatilor*.

Verificatori 2.6.1

a. Proceduri interne si documente aplicabile*
b. Interviuri cu angajatii

Indicator 2.6.2

Plangerile angajatilor* sunt consemnate si analizate si fie au fost rezolvate fie sunt in procesul de solutionare conform procedurii de la 2.6.1.

Verificatori 2.6.2

a. Proceduri interne si documente aferente*
b. Interviuri cu angajatii

Indicator 2.6.3

Se pastreaza o evidenta actualizata a plangerilor angajatilor* privitoare la pierderi sau daune de proprietate, boli profesionale sau accidente de munca. Aceasta cuprinde: măsurile luate pentru rezolvarea plângerilor; rezultatul tuturor proceselor derulate pentru rezolvarea plangerilor.

Verificatori 2.6.3

a. Proceduri interne si documente aferente (ex: Registru de reclamatii, procese verbale, minute, acorduri etc.)

Indicator 2.6.4

Se asigura compensatia echitabila* pentru angajati* in caz de pierderi sau daune asupra bunurilor proprii datorate muncii si boli profesionale* sau accidente de munca.

Verificatori 2.6.4

a. Dovezi ale platilor conform procedurilor interne*