Principiul 9: Valorile Ridicate de Conservare*

Organizatia* trebuie* sa mentina si/sau sa imbunatateasca Valorile Ridicate de Conservare* din Unitatea de Management* prin aplicarea principiului precautiei*

Criteriul 9.1

Organizatia*, prin implicarea* factorilor afectati*, factorilor interesati* si folosirea altor mijloace sau surse, va evalua si inregistra prezenta si starea Valorilor Ridicate de Conservare* din Unitatea de management*, proportional cu scara, intensitatea si riscul* de impact al activitatilor de management si cu probabilitatea de aparitie a Valorilor Ridicate de Conservare*:
VRC 1 – Diversitatea speciilor. Concentratii de diversitatea biologica* (incluzand specii endemice*, rare* si amenintate*) care sunt semnificative la nivel global, regional sau local.
VRC 2 – Peisaje forestiere* (Ecosisteme intinse la nivel de peisaj si mozaicuri de ecosisteme). Ecosistemele intinse la nivel de peisaj si mozaicuri de ecosisteme care sunt semnificative la nivel global, regional sau local si contin populatii viabile ale marii majoritati a speciilor native, populatii cu caracter natural in ceea ce priveste distributia si abundenta.
VRC 3 – Ecosisteme* si habitate. Ecosisteme*, habitate* si refugii* care sunt rare, amenintate sau periclitate.
VRC 4 – Servicii ecosistemice* critice. Servicii ecosistemice* tipice in situati critice, inclusiv protectia* acumularilor hidrotehnice si controlul eroziunii versantilor inclinati si solurilor vulnerabile.
VRC 5 – Necesitatile comunitatilor. Locurile si resursele indispensabile pentru satisfacerea necesitatilor de baza ale comunitatilor locale* sau populatiilor indigene* (pentru existenta, sanatate, hrana, apa, etc.), identificate prin implicarea acestor comunitati locale* sau populatii indigene*.
VRC 6 – Valori Culturale. Locurile, resursele, habitatele si peisajele* de importanta culturala, arheologica sau istorica globala sau nationala si/sau de importanta critica* culturala, ecologica, economica sau religioasa/sacra pentru cultura traditionala a comunitatilor locale* sau populatiilor indigene*, identificate prin implicarea acestor comunitati locale* sau populatii indigene* (C9.1 V4).

Indicator 9.1.1

Pe baza celor mai bune informatii disponibile s-a facut o evaluare pentru inregistrarea localizarii si statutului Valorilor Ridicate de Conservare* din categoriile 1-6, asa cum sunt definite la Criteriul 9.1 Conform anexei D; suprafetele ocupate de acestea si starea lor. Este luata in considerare Anexa D.

Verificatori 9.1.1

a. Planuri de management
b. Studii stintifice
c. Consultari factorilor interesati
d. Studiu PVRC
e. Harta PVRC
f. Verificari in teren
g. Contracte consultanti
h. Evaluari independente
i. Registru reclamatii si sesizari
j. Interviuri

Indicator 9.1.2

Evaluarea utilizeaza rezultatele implicarii* prin mijloace adecvate* a factorilor afectati* si factorilor interesati* care au un interes in conservarea Valorilor Ridicate de Conservare*.

Verificatori 9.1.2

a. Lista factorilor interesati si lista factorilor afectati
b. Dovezi ale consultarilor factorilor interesati si afectati (minuta intalnirii, lista participanti etc.)
c. Interviuri

Criteriul 9.2

Organizatia* trebuie* sa elaboreze strategii efective pentru mentinerea si imbunatatirea Valorilor Ridicate de Conservare* identificate, prin implicarea* factorilor afectati*, factorilor interesati* si expertilor. (C9.2 V4)

Indicator 9.2.1

Amenintarile asupra Valorilor Ridicate de Conservare* identificate sunt documentate pe baza celor mai bune informatii disponibile.

Verificatori 9.2.1

a. Planuri de management
b. Studii (studiu PVRC)
c. Rapoarte

Indicator 9.2.2

Inainte de implementarea unor activitati de management cu impact negativ potential sunt elaborate strategii si activitati de management pentru mentinerea si/sau imbunatatirea Valorilor Ridicate de Conservare* identificate.

Verificatori 9.2.2

a. Anexa E
b. Proceduri scrise cu anexe
c. Studiu PVRC (raport)
d. Plan de management al organizatiei etc
e. Amenajament

Indicator 9.2.3

Factorii afectati* si cei interesati* si experti sunt implicati in elaborarea strategiilor de management si actiunilor de mentinere si/sau imbunatatire a Valorilor Ridicate de Conservare* identificate.

Verificatori 9.2.3

a. Lista participanti
b. Evidente scrise ale colaborarii (contracte sau protocoale de colaborare)
c. Interviuri

Indicator 9.2.4

Strategiile elaborate sunt eficace in mentinerea si/sau imbunatatirea Valorilor Ridicate de Conservare*

Verificatori 9.2.4

a. Planul de monitorizare a PVRC
b. Vizita in teren/interviuri
c. Masuri de management PVRC

Criteriul 9.3

Organizatia* trebuie* sa implementeze strategii si actiuni care sa mentina si sa imbunatateasca Valorile Ridicate de Conservare* identificate. Aceste strategii si actiuni trebuie* sa respecte principiul precautiei* si sa fie proportionale cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management. (C9.3 V4).

Indicator 9.3.1

Valorile Ridicate de Conservare* si Suprafetele cu Valoare Ridicata de Conservare* de care depind sunt mentinute si/sau imbunatatite, inclusiv prin implementarea strategiilor elaborate.

Verificatori 9.3.1

a. Receptii/reprimiri
b. Plan de monitorizare
c. Vizite in teren/interviuri

Indicator 9.3.2

Strategiile si actiunile previn degradarea si evita riscurile pentru Valorile Ridicate de Conservare*, chiar si in cazul in care informatia stiintifica este incompleta sau neconcludenta si cand vulerabilitatea si sensitivitatea Valorilor Ridicate de Conservare* sunt incerte.

Verificatori 9.3.2

a. Proceduri interne
b. Studiu PVRC
c. Interviu cu personalul

Indicator 9.3.3

Activitatile care afecteaza negativ Valorile Ridicate de Conservare*, inceteaza imediat si se intreprind actiuni de refacere* si protejare a Valorilor Ridicate de Conservare*.

Verificatori 9.3.3

a. Interviuri
b. Vizita in teren
c. Acte de control si masuri
d. Registru sesizari

Criteriul 9.4

Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca monitorizeaza periodic starea Valorilor Ridicate de Conservare* si trebuie sa adapteze strategiile de management pentru a asigura protejarea efectiva* a acesto valori. Monitorizarea trebuie sa fie proportionala cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management si trebuie sa includa implicarea* factorilor afectati*, factorilor interesati* si a expertilor. (C9.4 V4)

Indicator 9.4.1

Un program de monitorizare periodica evalueaza:
1. Implementarea strategiilor
2. Starea Valorilor Ridicate de Conservare* inclusiv a Suprafetelor cu Valoarea Ridicate de Conservare de care depind acestea
3. Eficacitatea strategiilor si actiunilor de management pentru protejarea* VRC-urilor

Verificatori 9.4.1

a. Dovezi ale implicarii (minute ale intalnirii, protocoale, rapoarte, interviuri etc)

Indicator 9.4.2

Programul de monitorizare include implicarea* factorilor afectati*, a celor interesati* si a expertilor.

Verificatori 9.4.2

a. Dovezi ale implicarii (minute ale intalnirii, protocoale, rapoarte, interviuri etc)

Indicator 9.4.3

Scopul, nivelul de detaliu si frecventa programului de monitorizare permit detectarea modificarilor Valorilor Ridicate de Conservare*, comparativ cu starea evaluata initial pentru fiecare Valoare Ridicata de Conservare*.

Verificatori 9.4.3

a. Planul de monitorizare (analiza: nivel de detaliu, frecventa)
b. Vizita in teren
c. Proceduri

Indicator 9.4.4

Strategiile si actiunile de management sunt adaptate cand monitorizarea sau informatia noua demonstreaza ca acestea sunt insuficiente in asigurarea mentinerii si/sau imbunatatirii Valorilor Ridicate de Conservare*.

Verificatori 9.4.4

a. Manual de proceduri
b. Plan de monitorizare
c. Interviuri
d. Vizita in teren