Principiul 5: Beneficiile din Partea Padurii*

Organizatia* trebuie* sa gospodareasca eficient numeroasele produse si servicii oferite de Unitatea de Management* pentru a mentine sau imbunatati viabilitatea economica* pe termen lung* precum si beneficiile sociale si de mediu.

Criteriul 5.1

Organizatia* trebuie* sa identifice, sa produca sau sa permita productia unor beneficii si/sau produse diversificate pe baza resurselor si serviciilor ecosistemice* existente in Unitatea de Management* pentru a intari si diversifica economia locala proportional cu scara* si intensitatea* activitatilor de management. (C5.2 and 5.4 V4)

Indicator 5.1.1

Resursele si serviciile ecosistemice* care pot intari si diversifica economia locala sunt identificate.

Verificatori 5.1.1

a. Amenajamentele silvice
b. Studii
c. Evaluari de vanat
d. d. Plan de management (ex: fonduri cinegetice, arii protejate)
e. Alte produse nelemnoase

Indicator 5.1.2

Cu respectarea obiectivelor de management*, beneficiile si produsele identificate sunt obtinute si/sau sunt disponibile altora pentru a fi utilizate in vederea intaririi si diversificarii economiei locale

Verificatori 5.1.2

a. Inregistrari ale produselor obtinute (valorificabile direct de Organizatie) si/ sau disponibile pt. Terti
b. Contracte si documente de vanzare si insotire (privind recoltarea de resurse/prestare de servicii)
c. Parteneriate si proceduri interne

Indicator 5.1.3

In situatiile in care Organizatia* isi promoveaza imaginea pe tema asigurarii si mentinerii si/sau imbunatatirii serviciilor ecosistemice* prin certificarea FSC, se vor respecta cerintele aditionale din Anexa E.

Criteriul 5.2

Organizatia* trebuie* in mod normal sa recolteze produse si servicii din cadrul Unitatii de Management* la, sau sub, un nivel care poate fi mentinut in permanenta. (C5.6 V4)

Indicator 5.2.1

Nivelul recoltelor de lemn* se stabilesc prin analiza celei mai bune informatii disponibile* referitoare la cresterea si productia arboretelor;inventarierea arboretelor, si mentinerea functiilor ecosistemice*.

Verificator 5.2.1

a. Amenajament silvic

Indicator 5.2.2

Pe baza analizei planului de management, este determinat un volum maxim de masa lemnoasa permis a fi recoltat anual. Volumul determinat nu trebuie sa depaseasca cresterea curenta pe perioada de aplicare a amenajamentului. Volumul maxim de lemn stabilit a se recolta ca produse principale intr-o unitate de gospodarire nu poate depasi posibilitatea acestora, stabilita prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate a acestuia.

Verificatori 5.2.2

a. Planul de management (verificare posibilitate si volum recoltat)

Indicator 5.2.3

Volumul recoltat anual este inregistrat. Volumul maxim de lemn recoltat anual ca produse principale intr-o unitate de gospodarire nu depaseste posibilitatea anuala. NOTA: Prin exceptie, se poate depasi posibilitatea anuala cu volumul de lemn nerecoltat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic in vigoare respectiv in situatia recoltarii produselor accidentale, rezultate in urma actiunii factorilor biotici si abiotici. Volumul produselor accidentale, care depaseste posibilitatea anuala, se precompteaza in anul urmator de aplicare a amenajamentului silvic. Volumul maxim de lemn care se recoltează ca produse principale într-o unitate de gospodărire nu poate depăşi posibilitatea acestora, stabilită prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate acestuia.

Verificatori 5.2.3

a. Evidenta aplicarii amenajamentului
b. Incadrarea volumului recoltat in posibilitatea aprobata la 5.2.2
c. Raportarile statistice (SILV)

Indicator 5.2.4

Pentru recoltarea in scop comercial a produselor nelemnoase*, sub controlul Organizatiei* , este calculat si respectat un nivel de exploatare durabila. Nivelurile de exploatare durabila sunt determinate pe baza celor mai bune informatii*. Nu se vor autoriza recolte peste acest nivel.

Verificatori 5.2.4

a. Evidentele incadrarii in cote
b. Evaluari/Studii
c. Autorizatii de recoltare
d. Contracte de cesiune

Criteriul 5.3

Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca externalitatile* pozitive si negative ale operatiunilor desfasurate sunt incluse in planul de management*. (C5.1 V4)

Indicator 5.3.1

Costurile aferente prevenirii, reducerii sau compensarii impactului social si de mediu negativ al activitatilor de management sunt cuantificate si documentate in planul de management*.

Verificatori 5.3.1

a. Proceduri interne
b. Evidenta costuri reflectate in evidente contabile
c. BVC
d. Analiza cost beneficiu (dupa caz)

Indicator 5.3.2

Beneficiile aferente impactului social si de mediu pozitiv al activitatilor de management sunt identificate si incluse in planul de management*.

Verificatori 5.3.2

a. Planul de management (e.g. functiile padurii)
b. Evidenta costuri reflectate in documentele contabile

Criteriul 5.4

Pentru necesitatile proprii, Organizatia* trebuie sa foloseasca, acolo unde exista, procesatori locali, servicii locale si cresterea pe plan local a valorii adaugate, proportional cu scara, intensitatea si riscul*. Daca acestea nu sunt disponibile la nivel local, Organizatia* va face* eforturi rezonabile* pentru infiintarea unor astfel de servicii. (C5.2 V4)

Indicator 5.4.1

Cand costul, calitatea si capacitatea optiunilor locale si nelocale sunt echivalente, vor fi utilizate, cu conditia respectarii prevederilor legale, produse si servicii locale, procesatori locali si companii locale care adauga valoare produselor.

Verificatori 5.4.1

a. Proceduri interne /Proceduri de achizitii servicii
b. Dosarul achizitiei
c. Facturi

Indicator 5.4.2

Sunt depuse eforturi rezonabile* de infiintare si crestere a capacitatii cand nu sunt disponibile produse si servicii locale, facilitati de procesare la nivel local si facilitati de a adauga valoare la nivel local.

Verificatori 5.4.2

a. Rezumat plan mangement (Vezi Principul 7)
b. Evidenta firme subcontractoare

Criteriul 5.5

Organizatia* trebuie* sa demonstreze prin planificarea activitatilor si cheltuieli proportionale cu scara, intensitatea si riscul*, angajamentul sau pentru viabilitate economica* pe termen lung*. (C5.1 V4)

Indicator 5.5.1

Sunt alocate fonduri suficiente pentru implementarea Planului de Management* pentru a se conforma cu cerintele standardului si pentru a asigura viabilitatea economica* pe termen lung*. In cazul in care Organziatia* asigura doar servicii forestiere, exista o politica privind repartizarea responsabilitatilor in asigurarea fondurilor aferente diminuarii si/sau compensarii pagubelor aduse de activitatile de management.

Verificatori 5.5.1

a. BVC
b. Indicatori de performanta
c. Angajamentul proprietarului (dupa caz)

Indicator 5.5.2

Se fac cheltuieli si investitii necesare implementarii Planului de Management* pentru a se conforma cu cerintele standardului si pentru a asigura viabilitatea economica* pe termen lung*.

Verificatori 5.5.2

a. Ordine de plata
b. Balanta
c. Bilant contabil
d. Diverse dovezi ale platilor