Principiul 4: Relatia cu Comunitatile

Organizatia* trebuie* sa contribuie la mentinerea sau imbunatatirea situatiei sociale si economice a comunitatilor locale*.

Criteriul 4.1

Organizatia* trebuie* sa identifice comunitatile locale* care exista in Unitatea de Management* si cele afectate de activitatile de management. Organizatia* trebuie* apoi, prin implicarea* acestor comunitati locale*, sa identifice drepturile acestora de folosinta*, drepturile de acces la si de a utiliza resursele forestiere si serviciile ecosistemice*, drepturile lor cutumiare* si legale* si obligatiile, care sunt aplicabile in Unitatea de Management*. (Nou)

Indicator 4.1.1

Comunitatile locale* din Unitatea de Management*, sau care pot fi afectate de activitatile de management sunt identificate.

Verificatori 4.1.1

a. Procedura de identificare* a comunitatilor locale**
b. Evidenta comunitati locale

Indicator 4.1.2

Prin implicarea* unor mijloace adecvate* a (em>comunitatilor locale* indentificate la 4.1.1., sunt documentate si/sau cartate urmatoarele:

Verificatori 4.1.2

1. Drepturile lor de folosinta* legale* si cutumiare*

a. Evidente ale implicarii comunitatilor locale*
b. Inregistrari ale consultarii factorilor interesati
c. Harti

2. Accesul lor legal* si cutumiar* la resursele forestiere* si serviciile ecosistemice* si drepturile de folosinta asupra acestora

a. Evidente ale implicarii comunitatilor locale*
b. Inregistrari ale consultarii factorilor interesati
c. Proceduri interne

3. Drepturile lor legale* si cutumiare* si obligatiile, care sunt aplicabile

a. Evidente ale implicarii comunitatilor locale*
b. Inregistrari ale consultarii factorilor interesati

4. Evidente care atesta aceste drepturi si obligatii

a. Dovezi legale privind drepturile (ex: titluri proprietate, contracte arenda/concesiune, schite, harti etc.)

5. Zone in care drepturile sunt subiectul unor litigii intre comunitatile locale*, guverne si/sau alte entitati

a. Harti
b. Acte procesuale

6. O sinteza a mijloacelor prin care drepturile legale si cutumiare precum si drepturile litigioase sunt abordate de Organizatie*

a. Procedura Interna

7. Aspiratiile si telurile comunitatilor locale* legate de activitatile de management

a. Procedura interna
b. Inregistrari ale Consultarilor publice

Criteriul 4.2

Organizatia* trebuie* sa recunoasca si sa respecte* drepturile legale* si cele cutumiare* ale comunitatilor locale**, de a mentine controlul asupra activitatilor de management desfasurate in cadrul Unitatii de Management* sau legate de Unitatea de Management* la un nivel care protejeaza drepturile, resursele, terenurile si teritoriile* acestor comunitati locale*. Delegarea de catre comunitatile locale* a dreptului de management a resurselor detinute de acestea, se face doar cu liberul consimtamant* al acestora, exprimat prealabil si in deplina cunostinta de cauza.

Indicator 4.2.1

Comunitatile locale* sunt informate prin implicarea unor mijloace adecvate despre cand, unde si cum pot face observatii si solicita modificarea unor activitati de management astfel incat sa le fie protejate drepturile.

Verificatori 4.2.1

a. Procedura de informare a cumunitatilor disponibila public
b. Evidente privind informarea comunitatilor

Indicator 4.2.2

Drepturile legale* si cutumiare* ale comunitatilor locale* de a detine controlul asupra activitatilor de management nu sunt incalcate de catre Organizatie*.

Verificatori 4.2.2

a. Registrul de reclamatii
b. Interviuri reprezentanti/membri comunitati

Indicator 4.2.3

Daca exista dovezi de incalcare a drepturilor legale* si cutumiare* ale comunitatilor locale* legate de activitatile de management, situatia este corectata, daca e cazul, prin implicare* prin mijloace adecvate* si/sau prin procesul de solutionare a litigiilor de la criteriile 1.6 sau 4.6.

Verificatori 4.2.3

a. Registru Reclamatii/Plangeri si documente aferente
b. Interviuri cu comunitatile si cu managerii

Indicator 4.2.4

Liberul consimtamant, prealabil si in deplina cunostinta de cauza* este exprimat de comunitatile locale* inainte de implementarea activitatilor de management care afecteaza drepturile identificate, printr-un proces care include urmatoarele:

Verificatori 4.2.4

1. Asigurarea cunoasterii de catre comunitatile locale* a drepturilor si obligatiilor legate de resurse

a. Contracte de administrare/prestari servicii
b. Acorduri in vigoare semnate cu proprietarul
c. HCL
d. Hotarari ale Adunarilor Generale a Actionarilor membri ai Ocolului silvic

2. Informarea comunitatilor locale* asupra valorii (din punct de vedere social, economic si de mediu) resursei asupra careia intentioneaza sa delege controlul

a. Amenajamentul silvic

3. Contractele, intelegerile, acordurile incheiate cu comunitatile locale* includ clauze referitoare la dreptul comunitatilor de a refuza sau de a modifica consimtamantul asupra activitatilor de management propuse in masura in care acest lucru este necesar pentru a-si proteja drepturile si resursele

a. Contract de administrare sau prestare servicii
b. Intelegeri, acorduri semnate cu comunitatile

4. Informarea comunitatilor locale* asupra activitatilor de management forestier curente si planificate

a. Inregistrari ale consultarilor
b. Notificari
c. Website
d. Aviziere ale Organizatiei si primariilor

Criteriul 4.3

Organizatia* trebuie* sa ofere comunitatilor locale*, contractorilor si furnizorilor oportunitati rezonabile* de angajare, instruire si alte servicii, corespunzator cu scara* si intensitatea* activitatilor de management ale organizatiei (C4.1 V4)

Indicator 4.3.1

Comunitatilor locale*, contractorilor si furnizorilor le sunt comunicate si oferite oportunitati rezonabile* pentru:

1. angajare

2. instruire

Verificatori 4.3.1

3. alte servicii

a. Procedura de angajare
b. Evidenta angajatilor
c. Interviuri
d. Inregistrari ale instruirilor

Criteriul 4.4

Organizatia* trebuie* sa implementeze activitati aditionale, prin implicarea* comunitatilor locale*, care sa contribuie la dezvoltarea economica si sociala, corespunzator cu scara*, intensitatea* si impactul socio-economic al activitatilor de management ale organizatiei. (C4.4 v4)

Indicator 4.4.1

Oportunitatile de dezvoltare socio-economica sunt identificate prin implicarea* prin mijloace adecvate a comunitatilor locale* si a altor organizatii relevante.

Verificatori 4.4.1

a. Interviuri cu managerii si cu comunitatile
b. Inregistrari aferente consultarilor publice cu comunitatile locale si factorii interesati in dezvoltarea locala durabila

Indicator 4.4.2

Proiectele si activitatile aditionale prevazute in lege sau prin angajament voluntar sunt implementate si/sau sustinute pentru a contribui la bunastarea socio-economica locala si sunt proportionale cu impactul socio-economic al activitatilor de management.

Verificatori 4.4.2

a. Consultari cu beneficiarii si factori interesati relevanti
b. Documentatii relevante (bugete, proiecte)
c. Inregistrari privind parteneriate, colaborari, acorduri

Criteriul 4.5

Organizatia*, prin implicarea* comunitatilor locale*, trebuie* sa identifice, sa evite si sa reduca impacturile negative semnificative* sociale, de mediu si economice ale activitatilor de management asupra comunitatilor afectate. Masurile luate in acest sens trebuie* sa fie proportionale cu scara*, intensitatea* si riscul* acestor activitati si impacturi negative. (C4.4 V4)

Indicator 4.5.1

Prin implicarea* prin mijloace adecvate* a comunitatilor locale* sunt implementate masuri de identificare, evitare si reducere a impactului negativ semnificativ din punct de vedere economic, social si de mediu al activitatilor de management.

Verificatori 4.5.1

a. Proceduri interne
b. Evaluarea impactului
c. Consultari

1. Exista si sunt implementate proceduri de evaluare a impactului socio-economic al activitatilor de management

a. Proceduri interne
b. Analiza socio-economica

2. In cazul identificarii unor impacte negative semnificative, sunt stabilite si implementate, cu implicarea adecvata a comunitatilor locale, masuri de evitare/reducere a impactului socio-economic negativ asupra comunitatilor locale

a. Intelegeri
b. Minute
c. Procese verbale
d. Consultari publice

Criteriul 4.6

Organizatia*, prin implicarea* comunitatilor locale*, trebuie* sa detina mecanisme de solutionare a doleantelor si de oferire a unor compensatii echitabile comunitatilor locale* si persoanelor ca urmare a impacturilor activitatilor de management ale Organizatiei*.

Indicator 4.6.1

O procedura de solutionare a disputelor, elaborata cu implicarea* prin mijloace adecvate* a comunitatilor locale*, este disponibila public*.

Verificatori 4.6.1

a. Procedura solutionare reclamatii
b. Inregistrari privind implicarea comunitatilor
c. Interviuri

Indicator 4.6.2

Doleantelor legate de impactul activitatilor de management li se raspunde in timp util* si sunt fie solutionate sau sunt incluse in procesul de solutionare a litigiilor*.

Verificatori 4.6.2

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri si solutii
c. Interviuri cu persoanele in cauza

Indicator 4.6.3

Exista o situatie la zi a doleantelor legate de impactul activitatilor de management, care include:

Verificatori 4.6.3


a. Procedura interna

1. Pasii facuti pentru rezolvarea doleantelor

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri
c. Interviuri cu persoanele in cauza

2. Solutiile tuturor cazurilor de litigii*, inclusiv compensarea echitabila a comunitatilor locale* sau indivizilor

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri
c. Interviuri cu persoanele in cauza

3. Cazurile de litigii* nerezolvate, motivele pentru care nu au fost solutionate si modul in care vor fi rezolvate

a. Registru reclamatii
b. Dosare cazuri
c. Interviuri cu persoanele in cauza

Indicator 4.6.4

4.6.4 Operatiunile inceteaza in locatiile unde exista dispute:

Verificatori 4.6.4

a. Hotarari judecatoresti
b. Notificari

1. de magnitudine substantiala*
2. de durata substantiala*
3. care implica un numar semnificativ* de interese

Criteriul 4.7

Organizatia*, prin implicarea* comunitatilor locale*, trebuie* sa identifice locurile cu semnificatie speciala d.p.d.v. cultural, ecologic, economic, religios sau spiritual, pentru care aceste comunitati locale* detin drepturi legale* sau cutumiare*. Aceste locuri trebuie* recunoscute de catre Organizatie*, iar managementul si/sau protejarea* lor trebuie* sa se decida prin implicarea* acestor comunitati locale*.

Indicator 4.7.1

Locurile cu semnificatie speciala d.p.d.v. cultural, ecologic, economic, religios sau spiritual, pentru care comunitatile locale* detin drepturi legale* sau cutumiare*, sunt identificate printr-o implicare adecvata, si sunt recunoscute de catre Organizatie*.

Verificatori 4.7.1

a. Dovezi ale consultari ale autoritatilor in domeniu
b. Dovezi ale consultarilor cu factori interesati
c. Harti

Indicator 4.7.2

Masurile de protectie a acestor locatii sunt agreate, documentate si implementate cu implicarea, prin mijloace adecvate*, a comunitatilor locale*. In cazul in care comunitatile locale* considera ca localizarea fizica a siturilor in documentatii sau pe harti ameninta valoarea sau protejarea* acestor situri, se vor folosi alte metode.

Verificatori 4.7.2

a. Proceduri interne
b. Inregistrari ale instruirilor
c. Interviuri
d. Dovezi ale instruirilor pentru angajati si personal

Indicator 4.7.3

Oricand se observa sau descopera noi situri de importanta culturala, ecologica, economica, religioasa sau spirituala, activitatile de management vor inceta imediat in vecinatate, pana cand masurile de protectie sunt convenite impreuna cu comunitatile locale* si in acord cu legislatia locala si nationala*

Verificatori 4.7.3

a. Proceduri interne
b. Inregistrari ale instruirlor
c. Interviuri
d. Dovezi ale instruirilor pentru angajati si personal

Criteriul 4.8

Organizatia* trebuie* sa respecte* dreptul comunitatilor locale* de a proteja* si utiliza cunostintele lor traditionale si trebuie* sa compenseze comunitatile locale* pentru utilizarea cunostintelor traditionale si proprietatii lor intelectuale*. In acest sens, intre organizatie* si comunitatile locale* se va incheia un contract, cerut si in cazul Criteriului* 3.3., pentru utilizarea acestor cunostinte cu liberul consimtamant al comunitatilor, exprimat prealabil si in deplina cunostinta de cauza. Contractul va fi incheiat inainte ca utilizarea sa aibe loc si trebuie* sa respecte drepturile de protectie* a proprietatii intelectuale*. (Nou)

Indicator 4.8.1

Cunostintele* traditionale si proprietatea intelectuala* sunt protejate si utilizate doar cand detinatorii acestora si-au dat consimtamantul liber, prealabil si in deplina cunostinta de cauza* materializat printr-un acord cu caracter obligatoriu*.

Indicator 4.8.2

Comunitatile locale* sunt compensate conform acordului cu caracter obligatoriu* incheiat cu consimtamantul liber, exprimat prealabil si in deplina cunostina de cauza* pentru utilizarea cunostintelor traditionale* si a proprietatii intelectuale*.

Verificatori 4.8.2

a. Consultare publica
b. Interviuri