Principiul 7: Planificarea de Management

Organizatia* trebuie* sa detina un plan de management* in concordanta cu strategiile si obiectivele* organizatiei si potrivit cu scara, intesitatea si riscurile* activitatilor de management ale acesteia. Planul trebuie* sa fie implementat si actualizat pe baza monitorizarilor pentru a promova un management adaptativ*. Planificarea si documentatia procedurala aferente trebuie sa fie suficiente pentru a ghida personalul organizatiei, pentru a informa factorii afectati* si interesati* si pentru a justifica deciziile de management.

Criteriul 7.1

7.1 Organizatia* trebuie*, proportional cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management, strategiilor asumate (viziune si valori) si obiectivelor* de management, care sunt corespunzatoare d.p.d.v al mediului, benefice d.p.d.v social si viabile d.p.d.v. economic. Un rezumat al acestor strategii si obiective* trebuie incorporate in planul de management* si facut public. (C7.1 V4)

Indicator 7.1.1

Strategiile (viziune si valori) care contribuie la indeplinirea cerintelor acestui standard sunt definite.

Verificatori 7.1.1

a. Planul de management
b. Amenajament silvic (Cap. Obiective sociale, ecologice si economice)
c. Manual de proceduri

Indicator 7.1.2

Obiectivele* specifice si operationale de management care abordeaza cerintele acestui standard sunt definite.

Verificatori 7.1.2

a. Amenajament silvic (Cap. Planuri si evidente din amenajament)
b. Plan de management

Indicator 7.1.3

Rezumate ale strategiilor si obiectivelor de management* definite sunt incluse in planul de management* si facute public.

Criteriul 7.2

Organizatia* trebuie* sa detina si sa implementeze un plan de management* pentru unitatea de management* care este in concordatnat cu strategiile si obiectivele* stabilite conform criteriului* 7.1. Planul de management* trebuie sa descrie resursele naturale care exista in unitatea de management* si sa explice cum acest plan va respecta cerintele FS C de certificare. Planul de management* va contine o planificare din punct de vedere al managementului forestier si managementului social proportional cu scara*, intensitatea* si riscurile* aferente activitatilor de management planificate. (C7.1 V4)

Indicator 7.2.1

Planul de management* include actiuni de management, proceduri, strategii si masuri pentru atingerea obiectivelor* de management.

Verificatori 7.2.1

a. Plan de management

Indicator 7.2.2

Planul de management* abordeaza elementele mentionate in Anexa E si este implementat

Verificatori 7.2.2

a. Plan de manegement
b. Amenajament silvic

Criteriul 7.3

Planul de management* trebuie sa includa indicatori verficabili* care sa permita verificarea progresului spre atingerea obiectivelor de management* propuse. (Nou)

Indicator 7.3.1

Indicatori verificabili* (si frecventa cu care sunt evaluati) sunt stabiliti pentru monitorizarea progresului catre atingerea obiectivelor de management*.

Criteriul 7.4

Organizatia* trebuie* sa actualizeze si sa revizuiasca periodic planificarea de management si documentele procedurale pentru a incorpora rezultatele monitorizarii si evaluarii, implicarii* factorilor interesati* sau informatia tehnica si stiintifica noua si pentru a raspunde schimbarii conditiilor de mediu, sociale si economice. (C7.2 V4)

Indicator 7.4.1

Planul de management* este revizuit si actualizat periodic confom cerintelor din Anexa E pentru a incorpora:
1. Rezultatele monitorizarilor, inclusiv rezultatele auditurilor de certificare
2. Rezultatele evaluarilor
3. Rezultatele implicarii* factorilor interesati*
4. Noutatile stiintificie si tehnice
5. Schimbarile conditiilor de mediu, sociale si economice

Criteriul 7.5

Organizatia* trebuie* sa faca public* si in mod gratuit un rezumat al planului de management*. Cu exceptia informatiei confidentiale, alte informatii relevante din planul de management* trebuie sa fie disponibile la cerere pentru factorii afectati*, la un cost echivalent multiplicarii si transmiterii. (C7.4 V4)

Indicator 7.5.1

Un rezumat al planului de management* intr-o forma pe intelesul factorilor interesati si fara informatii confidentiale este disponibil public*, in mod gratuit.

Verificatori 7.5.1

a. Plan de management disponibil public
b. Rezumat plan de management disponibil public

Indicator 7.5.2

Partile relevante ale planului de management*, fara informatia confidentiala, sunt disponibile factorilor afectati*, la cerere si cu achitarea costului aferent multiplicarii materialelor si transmiterii lor.

Verificatori 7.5.2

a. Interviu cu managerul
b. Inregistrari
c. Consultari factori interesati

Criteriul 7.6

Organizatia* trebuie*, proportional cu scara, intesitatea si riscul* aferente activitatilor de management, sa implice proactiv si transparent factorii afectati* in planificarea managementului si procesele de momnitorizare si trebuie sa implice la cerere factorii interesati*. (C4.4 V4)

Indicator 7.6.1

Implicarea* prin mijloace adecvate* este utilizata pentru a asigura implicarea proactiva si transparenta a factorilor afectati* in urmatoarele procese:

Verificatori 7.6.1

a. Proceduri (analiza factorilor interesati)
b. Inregistrari (minute ale intalnirilor, registrul reclamatiilor, dovezi ale informarilor)
c. Interviuri

1. Procesele de solutionare a litigiilor* (Criteriul* 1.6, Criteriul* 2.6, Criteriul* 4.6)

a. Proceduri
b. Inregistrari (minute ale intalnirilor, registrul reclamatiilor)
c. Interviuri

2. Definirea salariului minim* (Criteriul* 2.4)

a. Contract individual de munca si colectiv
b. Prevederi legislative

3. Identificarea drepturilor (Criteriul* 4.1), locurilor (Criteriul* 4.7) si impacturilor (Criteriul* 4.5)

a. Studiu de impact
b. Evidente privind consultarea factorilor interesati
c. Interviuri

4. Activitatile de dezvoltare socio-economica a comunitatilor locale* (Criteriul* 4.4)

a. Studiu socio-economic

5. Evaluarea, managementul si monitorizarea Valorilor Ridicate de Conservare* (Criteriul* 9.1, Criteriul* 9.2, Criteriul* 9.4)

a. Studiu PVRC
b. Plan de monitorizare PVRC
c. Proceduri

Indicator 7.6.2

Implicarea* prin mijloace adecvate* este utilizata pentru:

1. Determinarea reprezentantilor corespunzatori si punctele de contact (inclusiv, unde e cazul, institutii locale, organizatii si autoritati)

Verificatori 7.6.2

a. Analiza si evidenta factorilor interesati

2. Determinarea impreuna a canalelor de comunicare care permit circulatia informatiei in ambele directii

a. Proceduri interne

3. Asigurarea faptului ca toti cei implicati (femei, tineri, batrani, minoritati) sunt reprezentati si implicati in mod echitabil

a. Analiza si evidenta factorilor interesati
b. Dovezi ale consultarilor

4. Asigurarea faptului ca toate intalnirile, toate aspectele discutate si toate acordurile la care se ajunge sunt inregistrate

a. Inregistrari (minute, procese verbale)

5. Asigurarea faptului ca, continutul inregistrarilor aferente intalnirilor sunt aprobate

a. Evidente (proces verbal) ale aprobarii inregistrarilor

6. Asigurarea faptului ca rezultatele tuturor activitatilor de implicare* prin mijloace adecvate* vor fi impartasite cu toti cei implicati

Indicator 7.6.3

Factorilor afectati* li se ofera oportunitatea de a fi implicati* prin mijloace adecvate* in monitorizarea si planificarea activitatilor de management care le afecteaza interesele.

Verificatori 7.6.3

a. Evidente ale notificarilor factorilor afectati

Indicator 7.6.4

La cerere, factorilor interesati* li se ofera oportunitatea de a fi implicati* in monitorizarea si planificarea activitatilor de management care le afecteaza interesele.

Verificatori 7.6.4

a. Evidente ale notificarilor factorilor interesati