Principiul 10: Implementarea Activitatilor de Management

Activitatile de management implementate de catre sau pentru Organizatie* in Unitatea de Management* trebuie* sa fie alese si implementate in conformitate cu politicile* si obiectivele economice, ecologice si sociale ale Organizatiei si sa respecte prevederile Principiilor si Criteriilor in ansamblu. (Nou)

Criteriul 10.1 

Dupa exploatare sau conform amenajamentului*, Organizatia* trebuie*, sa refaca in timp util padurea, prin regenerare naturala sau artificiala, cat mai apropiat de starea initiala (sau mai apropiata de conditiile naturale*) (Nou).

Indicator 10.1.1

Parchetele de exploatare sunt regenerate in timp util* astfel incat:
1. sunt protejate valorile de mediu* care pot fi afectate

Verificatori 10.1.1

a. Rapoarte statistice
b. Control anual al regenerarii
c. Aplicarea prevederilor amenajamentului
d. Aplicarea prevederilor din norme
e. Vizita in teren

2. se asigura refacerea padurii din punct de vedere al compozitiei si structurii, similar cu situatia initiala sau cu padurea naturala.

a. Rapoarte statistice
b. Control anual al regenerarii
c. Aplicarea prevederilor amenajamentului
d. Aplicarea prevederilor din norme.
e. Vizita in teren

Indicator 10.1.2

1 In cazul exploatarii plantatiilor* se va produce o structura similara cu cea initiala sau mai apropiata de cea naturala* prin utilizarea unor specii bine adaptate ecologic inclusiv indigene/autohtone

Verificatori 10.1.2

a. Evidenta aplicarii amenajamentului
b. Evidenta aplicarii Normelor Tehnice (Norma 3)
c. Vizita in teren

2. In cazul exploatarii padurilor naturale* se va produce o structura similara cu cea initiala* sau mai apropiata de cea naturala*

a. Evidenta aplicarii amenajamentului si a Normelor Tehnice (Norma 1, 7)
b. Rezultatele controlului anual al regenerarii
c. Vizita in teren

3. In cazul exploatarii padurilor naturale* degradate se va produce o structura mai apropiata de cea naturala*

a. Evidenta aplicarii amenajamentului si a Normelor Tehnice (Norma 5, )
b. Vizita in teren
c. Rezultatele controlului anual al regenerarii

Criteriul 10.2 

Organizatia* trebuie* sa utilizeze pentru regenerare specii care sunt bine adaptate ecologic conditiilor stationale si obiectivelor de management*. Organizatia* trebuie* sa utilizeze specii native* si genotipuri locale* pentru regenerare, daca nu exista o justificare clara si convingatoare pentru utilizarea altor specii. (C10.4 C4)

Indicator 10.2.1

Verificatori 10.2.1

a. Evidenta respectarii amenajamentului silvic (compozitie tel comparativ cu controlul anual al regenerarii)

Indicator 10.2.2

Speciile* alese pentru regenerare sunt ecologic bine adaptate la conditiile stationale, sunt specii autohtone* si sunt de proveniente locale cu exceptia cazurilor cand exista o justificare clara si convingatoare pentru utilizarea unor genotipuri* care nu sunt locale sau a unor specii alohtone*.

Verificatori 10.2.2

a. Evidenta respectarii normelor tehnice (NT 5, 1)
b. Evidenta respectarii amenajamentului silvic
c. Controlul anual al regenerarii
d. Certificat de provenienta pentru materialul saditor
e. Alte studii

Criteriul 10.3

Organizatia* poate* sa foloseasca specii alohtone* doar cand cunostintele si/sau experienta a dovedit ca orice efect invaziv poate fi controlat si se implementeaza masuri efective de control. (C6.9 and C10.8 V4)

Indicator 10.3.1

Speciile alohtone cu caracter invaziv* din Anexa J nu sunt utilizate.

Verificatori 10.3.1

a. Vizite pe teren
b. Controlul anual al regenerarii
c. Documentatia de impadurire

Indicator 10.3.2

Speciile alohtone* sunt utilizate doar cand experienta acumulata si/sau rezultatele cercetarii stiintifice au dovedit ca impactul invaziv poate fi controlat și cand exista măsuri eficace pentru a controla extinderea lor în afara suprafeței unde sunt instalate. Suprafata cu specii alohtone nu poate sa depaseasca 10% din unitatea de management forestier.

Nota: Limita de 10% nu este aplicabila pentru padurile cu functii speciale de protectie a terenurilor si solurilor (categoria functionala 1 2 ).

Verificatori 10.3.2

a. Evidenta respectarii normelor tehnice (NT1)
b. Studiu de fezabilitate/proiect tehnic
c. Vizita pe teren

Indicator 10.3.3

Extinderea speciilor alohtone introduse de Organizatie* este monitorizata si controlata.

Verificatori 10.3.3

a. Control de fond/control anual al regenerarilor b. Vizita pe teren

Indicator 10.3.4

Sunt implementate masuri de management, de preferinta in colaborare cu institutiile cu rol de reglementare unde acestea exista, cu scopul de a controla impactul invaziv al speciilor alohtone* care nu au fost introduse de Organizatie* .

Verificatori 10.3.4

a. Proceduri interne

Criteriul 10.4

Organizatia* trebuie* sa nu utilizeze organisme modificate genetic* in Unitatea de Management*. (C6.8 V4)

Indicator 10.4.1

Nu sunt utilizate Organisme Modificate Genetic* (OMG).

Verificatori 10.4.1

a. Proceduri interne

Criteriul 10.5 

Organizatia* trebuie* sa foloseasca practici silviculturale care sunt potrivite d.p.d.v. ecologic pentru vegetatie, specii, statiuni si obiectivele de management*. (Nou)

Indicator 10.5.1

Practicile silviculturale aplicate sunt potrivite d.p.d.v. ecologic pentru vegetatie, specii, statiuni si obiectivele de management*.

Verificatori 10.5.1

a. Existenta amenajamentului
b. Vizita in teren
c. Interviuri

Criteriul 10.6

Organizatia* trebuie* sa evite, sau sa incerce sa elimine utilizarea fertilizatorilor. Cand acestia sunt utilizati, Organizatia* trebuie* sa previna, reduca si/sau sa repare prejudiciile aduse valorilor de mediu*. (C10.7 V4)

Indicator 10.6.1

Utilizarea fertilizatorilor* este minimizata sau evitata .

Verificatori 10.6.1

a. Politici si proceduri privind utilizarea fertilizatorilor
b. Memoriu tehnic justificativ sau Proiect tehnic (în cazul plantațiilor pe terenuri degradate, perdele forestiere și reconstrucție ecologică)
c. Evidență/Registru de utilizare a fertilizatorilor

Indicator 10.6.2

Cand se utilizeaza fertilizatori*, beneficiile ecologice si economice sunt egale sau mai mari decat cele ale sistemelor silviculturale care nu necesita utilizarea de fertilizatori*.

Indicator 10.6.3

Cand se utilizeaza fertilizatori, tipul, rata, frecventa si locul utilizarii sunt documentate.

Verificatori 10.6.3

a. Memoriu tehnic justificativ

Indicator 10.6.4

Cand se utilizeaza fertilizatori*, valorile de mediu* sunt protejate, inclusiv prin implementarea unor masuri de prevenire a prejudiciilor.

Verificator 10.6.4

a. Studiu (eg memoriu tehnic justificativ)

Indicator 10.6.5

Prejudiciile aduse valorilor de mediu* datorita utilizarii de fertilizatori* sunt reduse sau remediate.

Verificator 10.6.5

a. Proceduri interne

Criteriul 10.7 

Organizatia* trebuie* sa utilizeze metode de combatere integrata a daunatorilor si sisteme silvioculturale* care evita sau care tind spre eliminarea utilizarii pesticidelor chimice*. Organizatia* trebuie* sa nu foloseasca nici unul dintre pesticidele chimice* interzise de strategia FSC. Cand se utilizeaza pesticide*, Organizatia* trebuie* sa previna, sa reduca si/sau sa repare prejudiciile aduse valorilor de mediu* si sanatatii umane. (C6. and C10.7 V4)

Indicator 10.7.1

Managementul integrat al daunatorilor, inclusiv alegerea sistemelor silviculturale*, este utilizat pentru a evita, sau cu scopul de a elimina frecventa, amploarea si numarul de aplicari de pesticide chimice*, rezultand in nefolosirea acestora sau reducerea aplicarii.
In acest sens Organizatia se va asigura ca:

Verificatori 10.7.1

a. Proceduri interne
b. Memoriu tehnico-justificativ

1. Circumstantele in care se folosesc pesticide* sunt inregistrate

a. Prognoza daunatorilor
b. Rapoarte semnalare daunatori
c. Registrul de evidenta a substantelor chimice

2. Exista dovezi obiective care demonstreaza ca in cazul in care se utilizeaza pesticide*, acestea reprezinta singura cale eficace pentru atingerea obiectivelor de management

a. Studii
b. Norme
c. Memorii justificative
d. Prognoza daunatorilor
e. Rapoarte semnalare daunatori

Indicator 10.7.2

Pesticidele chimice* interzise de Strategia FSC referitoare la pesticide nu sunt utilizate sau depozitate in Unitatea de Management* decat in cazurile in care a fost obtinuta derogare de la FSC.

Verificatori 10.7.2

a. Lista substantelor interzise
b. Evidente ale aplicarii pesticide si dupa caz derogari
c. Manual de proceduri.

Indicator 10.7.3

Sunt mentinute evidente referitoare la utilizarea de pesticide*, evidente care includ numele produslui, substanta activa, cantitatea de substanta activa utilizata, perioada utilizarii, locatia si suprafata unde a fost utilizata si motivul pentru care s-a folosit.

Verificatori 10.7.3

a. Registrul de evidenta a substantelor chimice
b. Evidente ale aplicarii pesticide

Indicator 10.7.4

Utilizarea pesticidelor* se face in concordanta cu prevederile documentului OIM "Siguranta in utilizarea substantelor chimice la locul de munca" referitoare la cerintele privind transportul, depozitarea, utilizarea, aplicarea si procedurile de urgenta in cazul unor scurgeri accidentale.

Verificatori 10.7.4

a. Proceduri interne
b. Vizita in teren/Interviuri

Indicator 10.7.5

Daca se utilizeaza pesticide*, metodele de aplicare minimizeaza cantitatile necesare, au rezultate eficiente si ofera protectie efectiva zonelor adiacente.

Verificatori 10.7.5

a. Evidente ale folosirii pesticidelor
b. Instructaje
c. Proceduri interne

Indicator 10.7.6

Prejudiciile aduse valorilor de mediu* si sanatatii umane de catre pesticide sunt prevenite si reduse sau reparate, in cazul in care se produc.

Verificatori 10.7.6

a. Evidente utilizare echipamente protectie
b. Instructaje
c. Proceduri interne
d. Interviuri
e. Rapoarte/rapoarte de semnalare

Indicator 10.7.7

In cazul utilizarii de pesticide*: 1. Pesticidele* alese pentru utilizare, metoda de aplicare, durata si modul de utilizare reduce la minim riscul pentru oameni si alte specii care nu fac obiectul combaterii
2. Exista dovezi obiective care demonstreaza ca pesticidele* sunt singura cale eficace, practica si eficienta din punct de vedere al costului, pentru a controla respectivul daunator.

Verificatori 10.7.7

a. Proceduri
b. Registrul de sesizari si reclamatii
c. Registrul de accidente de munca
d. Interviuri
e. Memoriu justificativ

Indicator 10.7.8

Acolo unde se identifica un risc potential in cazul combaterii chimice, se va face o informare in maniera corespunzatoare a factorilor afectati.

Verificatori 10.7.8

a. Dovezi ale informarii
b. Proceduri interne - Memoriu justificativ

Criteriul 10.8

Organizatia* trebuie* sa minimizeze, monitorizeze si sa controleze strict utilizarea agentilor de control biologic* in concordanta cu protocoalele stiintifice acceptate la nivel international*. Cand sunt utilizati agenti de control biologic, Organizatia* trebuie* sa previna, sa reduca si/sau sa repare prejudiciile aduse valorilor de mediu*. (C6.8 V4)

Indicator 10.8.1

Utilizarea agentilor de control biologic* este minimizata, monitorizata* si controlata.

Verificatori 10.8.1

a. Proceduri interne
b. Inregistrari

Indicator 10.8.2

Utilizarea agentilor de control biologic* se face in conformitate cu protocoalele stiintifice acceptate la nivel international*.

Verificatori 10.8.2

a. Proceduri interne
b. Inregistrari

Indicator 10.8.3

Utilizarea agentilor de control biologic* este documentata incluzand tipul, cantitatea, perioada, locatia si motivul pentru care s-a folosit.

Verificatori 10.8.3

a. Proceduri interne
b. Inregistrari

Indicator 10.8.4

Prejudiciile aduse valorilor de mediu* datorita utilizarii de agenti de control biologic* sunt prevenite si reduse sau reparate in cazul in care se produc.

Verificatori 10.8.4

a. Proceduri interne
b. Inregistrari

Criteriul 10.9

Organizatia* trebuie* sa evalueze riscul* si sa implementeze activitati de reducere a impactului negativ potential al riscurilor naturale, proportional cu scara, intensitatea si riscul*. (New)

Indicator 10.9.1

Impactul negativ potential al unor perturbari naturale* asupra infrastructurii*, resurselor forestiere* si comunitatilor din Unitatea de Management* este identificat. Nota: In sensul standardului, perturbarile naturale sunt doborâturi și/sau rupturi de vânt și/sau zăpadă, incendii, viituri, inundații, atacuri de insecte etc. Evaluarea se va face în fiecare caz pentru perturbările frecvente în trecut în unitatea de management.

Verificatori 10.9.1

a. Planul de management
b. Consultare comunitati

Indicator 10.9.2

Activitatile de management reduc acest impact.

Verificatori 10.9.2

a. Planul de management
b. Vizita in teren

Indicator 10.9.3

Riscul* cresterii frecventei, distributiei sau intensitatii perturbarilor naturale* datorita activitatilor de management este identificat pentru acele perturbari* care pot fi influentate de management.

Verificatori 10.9.3

a. Planul de management

Indicator 10.9.4

Activitatile de management sunt modificate si/sau se elaboreaza si se implementeaza masuri de reducere a riscurilor* identificate.

Verificatori 10.9.4

a. Amenajamentul
b. Vizita in teren
c. Planul masurilor pentru situatii de urgenta

Criteriul 10.10 

Organizatia* trebuie* sa gestioneze dezvoltarea infrastructurii, activitatile de transport si silvicultura* astfel incat sursele de apa si solurile sunt protejate si perturbarea si prejudiciile aduse speciilor, habitatelor si ecosistemelor rare si amenintate* si valorilor de peisaj* sunt prevenite, reduse si/sau reparate. (C6.5 V4)

Indicator 10.10.1

Dezvoltarea, intretinerea si utilizarea infrastruturii, precum si activitatile de transport sunt gestionate astfel incat sa protejeze valorile de mediu*.

Verificatori 10.10.1

a. Politici si proceduri
b. Studii de fezabilitate/Proiecte tehnice
c. Amenajament
d. Dosarul partizilor
e. Vizita in teren

Indicator 10.10.2

Perturbarile sau prejudiciile aduse cursurilor de apa, apelor statatoare, solurilor, speciilor*, habitatelor*, ecosistemelor* si valorilor de peisaj* sunt prevenite, reduse si remediate in timp util si activitatile de management sunt modificate pentru a preveni deteriorarea in continuare a acestora.

Verificatori 10.10.2

a. Proceduri
b. Vizita pe teren/interviuri
c. PV de control al exploatarii/Reprimiri/Receptii lucrari

Criteriul 10.11

Organizatia* trebuie* sa gestioneze activitatile legate de exploatarea si scosul masei lemnoase si a produselor nelemnoase* astfel incat valorile de mediu* sunt conservate, deseurile valorificabile sunt reduse si prejudiciul adus altor produse si servicii este evitat. (C5.3 and C6.5 V4)

Indicator 10.11.1

Practicile de exploatare si extragere a masei lemnoase si produselor nelemnoase* sunt implementate intr-o maniera care conserva valorile de mediu* identificate la Criteriul 6.1.

Verificatori 10.11.1

a. Vizita in teren/interviuri
b. PV de control al exploatarii/Reprimiri/Receptii lucrari

Indicator 10.11.2

Practicile de exploatare asigura optimizarea valorificarii economice a masei lemnoase prin reducerea pierderilor de material lemnos utilizabil (resturi exploatare, h cioatelor, lemn abandonat etc).

Verificatori 10.11.2

a. Dosarul partizii (tehnologia de exploatare propusa)
b. Vizita in teren

Indicator 10.11.3

Pentru a conserva valorile de mediu*, dupa exploatare, se asigura pastrarea unei cantitati de lemn mort (recomandari privind lemnul mort, Anexa H)

Verificatori 10.11.3

a. Proceduri
b. Vizita in teren

Indicator 10.11.4

Practicile de exploatare evita prejudiciile aduse arborilor ramasi pe picior si semintisului utilizabil.

Verificatori 10.11.4

a. Proceduri
b. Vizita in teren
c. PV de control al explotarii/Reprimiri/Receptii lucrari

Criteriul 10.12

Organizatia* trebuie* sa gestioneze deseurile intr-un mod adecvat d.p.d.v. al mediului. (C6.7 V4)

Indicator 10.12.1

Colectarea, curatarea, transportul si depozitarea tuturordeseurilor* sunt facute intr-un mod adecvat d.p.d.v. al mediului care conserva valorile de mediu* identificate la Criteriul* 6.1.

Verificatori 10.12.1

a. Proceduri
b. Vizita in teren
c. Registrul de gestionare al deseurilor

Indicator 10.12.2

In cazul utilajelor, se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere care genereaza poluare.

Verificatori 10.12.2

a. Proceduri
b. Vizita in teren

Indicator 10.12.3

Se vor aplica masuri de prevenire a scurgerilor de ulei si combustibil prin activitatile de management. Acolo unde se produc, se vor lua masuri de remediere.

Verificatori 10.12.3

a. Proceduri
b. Vizita in teren