Principiul 6: Impactul si Valorile* de Mediu

Organizatia* trebuie* sa mentina, sa conserve si/sau sa refaca serviciile ecosistemice* si valorile ecosistemice* din unitatea de management* si trebuie* sa evite, sa repare sau sa reduca impactul negativ asupra mediului. (P6, V4)

Criteriul 6.1 (Nou)

Organizatia* trebuie* sa evalueze valorile de mediu* din unitatea de management* si cele din afara acesteia care pot fi afectate de catre activitatile de management. Aceasta evaluare trebuie* sa fie facuta la un nivel de detaliu, la o scara si cu o frecventa proportionale cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management si este suficienta pentru a putea decide masurile necesare de conservare* si pentru a detecta si monitoriza posibile efecte negative ale acestor activitati.

Indicator 6.1.1

Este utilizata cea mai buna informatie disponibila* pentru identificarea valorilor de mediu* din cadrul unitatii de management* si din afara acesteia (in cazurile in care aceste valori pot fi afectate de activitatile de management).

Verificatori 6.1.1

a. Amenajamentele silvice
b. Consultari publice cu factori interesati relevanti
c. Plan de management (conform P 7)
d. Documentatie relevanta (1)

Indicator 6.1.2

Evaluarea valorilor de mediu* se face la un nivel de detaliu si cu o frecventa astfel incat:
1. Efectele activitatilor de management asupra valorilor de mediu* identificate pot fi evaluate conform criteriului* 6.2
2. Riscurile* asupra valorilor de mediu* pot fi identificate conform criteriului* 6.2
3. Masurile de conservare* necesare pentru protejarea valorilor pot fi identificate conform criteriului* 6.3
4. Monitorizarea impactului sau schimbarilor de mediu este posibila conform Principiului 8

Verificatori 6.1.2

a. Amenajament silvic avizat
b. Proceduri interne si documente aferente

Criteriul 6.2 (6.1 revizuit)

Inainte de inceperea activitatilor, Organizatia* trebuie* sa identifice si sa
evalueze scara, intensitatea si riscul* efectelor potentiale ale activitatilor de management asupra valorilor de mediu* identificate. (C6.1 V4)

Indicator 6.2.1

O evaluare a impactului de mediu* indentifica efectele potentiale prezente si viitoare ale activitatilor de management asupra valorilor de mediu* de la nivel de arboret la nivel de peisaj.

1. In cazul in care legislatia solicita efectuarea unei evaluari de empact de mediu aceasta se face in conformitate cu cerintele legii
2. Acolo unde legea nu specifica necesitatea efectuarii unei evaluari de impact de mediu, Organizatia evalueaza impactul operatiunilor asupra valorilor de mediu identificate, conform cerintelor standardului

Verificatori 6.2.1

a. Amenajamentul silvic aprobat prin OM sau avizat/in curs de avizare de autoritatile de mediu si silvicultura la nivelul stadiului de elaborare
b. Procedura si documente aferente

Indicator 6.2.2

Evaluarea impactului de mediu* indentifica si evalueaza efectele activitatilor de management inainte de inceperea activitatilor perturbatoare.

Verificatori 6.2.2

a. Amenajament silvic
b. Studiu de impact (acolo unde este cazul)
c. Proceduri scrise

Criteriul 6.3 (6.1 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa identifice si sa implementeze actiuni efective de
prevenire a impactului negativ al activitatilor de management asupra valorilor de mediu* si sa reduca si sa repare efectele produse proportional cu scara, intensitatea si riscul* acestor efecte.(C6.1 V4)

Indicator 6.3.1

Sunt identificate, planificate si implementate activitati de management astfel incat sa previna efectele negative si sa protejeze valorile de mediu*.

Verificatori 6.3.1

a. Vizite in teren
b. Proceduri scrise si anexe proceduri

Indicator 6.3.2

Activitatile de management previn efectele negative asupra valorilor de mediu*.

1. Exista o procedura care cuprinde masurile si responsabilitatile de prevenire a efectelor negative asupra mediului
2. procedura este cunoscuta de angajati si contractori si este implementata in practica

Verificatori 6.3.2

a. Vizite in teren
b. Proceduri scrise si anexe proceduri

Indicator 6.3.3

Acolo unde se produc efecte negative asupra valorilor de mediu*, sunt adoptate masuri pentru a preveni degradarea in continuare, iar efectele negative sunt reduse* si/sau reparate*.

1. Exista proceduri privind diminuarea si remedierea efectelor negative ale activitatilor de management
2. Exista proceduri de evaluare si monitorizare a efectelor impactului negativ care permit comparatia in timp

Verificatori 6.3.3

a. Inregistrari, proceduri scrise si anexe (monitorizare si masuri suplimentare) b. Vizite in teren
c. Interviu cu managerul si factori interesati

Criteriul 6.4

Organizatia* trebuie* sa protejeze speciile rare* si amenintate* si habitatele acestora* in Unitatea de Management* prin zone de conservare*, zone de protectie*, conectivitate* si/sau (acolo unde este cazul) alte masuri directe necesare pentru viabilitatea si supravietuirea acestora. Aceste masuri trebuie* sa fie proportionale cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management si cu statutul de conservare si cerintele ecologice ale speciilor rare si amenintate*. Organizatia* trebuie* sa ia in considerare arealul geografic si cerintele ecologice ale speciilor rare si amenintate dincolo de limitele Unitatii de management*, cand decide masurile ce vor fi luate in interiorul Unitatii de management*. (C6.2 V4)

Indicator 6.4.1

Cea mai buna informatie disponibila* este uitilizata pentru a identifica speciile rare si amenintate* si habitatele* acestora, inclusiv speciile CITES (acolo unde e cazul) si cele incluse la nivel national, regional sau local in liste de specii rare sau amenintate* care sunt prezente sau pot fi prezente in Unitatea de management* si in zona adiacenta acesteia.

1. Exista o lista a speciilor rare si amenintate, potential a fi intalnite in raza Unitatii de Management
2. Personalul este instruit in vederea identificarii speciilor RA
3. In functie de amploarea si intensitatea activitatior de management forestier, procesul de identificare a speciilor RA se face cu consultarea factorilor interesati relevanti si implicarea specialistilor cu expertiza in domeniu
4. Exista o lista a speciilor RA existente in raza unitatii de management

Verificatori 6.4.1

a. Consultare publica
b. Plan de Management Integrat (PMI)
c. Plan de management arii protejate
d. Amenajament silvic (Cap. Valorificarea superioara a altor produse)
e. Lista OUG 57, CITES, Anexa B la prezentul standard
f. Plan de management fond cinegetic
g. Ghid propriu cu specii al unitatii de management

Indicator 6.4.2

Impactul potential al activitatilor de management asupra speciilor rare si amenintate* si asupra starii lor de conservare* si a habitatelor acestora este identificat si activitatile de management sunt adaptate pentru a evita efectele negative.

1. Exista proceduri de identificare a impactului potential asupra speciilor RA
2. In functie de amploarea si intensitatea activitatilor de management, identificarea impactului potential asupra speciilor RA a inclus consultarea factorilor interesati relevanti si implicarea specialistilor
3. Acolo unde s-au identificat un potential impact, se stabilesc masuri de prevenire a impactului
4. Exista evidente ca masurile de prevenire sunt implementate iar activitatile de management modificate acolo unde este cazul

Verificatori 6.4.2

a. Studii (de impact asupra mediului-daca este cazul)
b. Plan de management arie protejata
c. Plan de management al unitatii de management
d. Proceduri si anexe
e. Consultari factori interesati

Indicator 6.4.3

Speciile rare si amenintate* si habitatele* acestora sunt protejate inclusiv prin desemnarea de zone de conservare*, zone de protectie*, zone de conectivitate* si in alte moduri necesare pentru supravietuirea si viabilitatea acestor specii, cum sunt programele de refacere a populatiilor acestor specii. 

1. Exista proceduri de desemnare a zonelor de conservare/protectie si a zonelor de conectivitate
2. Aceste zone sunt referentiate pe harti
3. Acolo unde informatia este disponibila, Zonele de conservare / conectivitate sunt relationate cu suprafete cu rol asemanator consittuite pe terenurile adiacente unitatii de management

Verificatori 6.4.3

a. Proceduri si anexe
b. Harta
c. Verificari in teren

Indicator 6.4.4

Vanatoarea, pescuitul, capturare si culesul speciilor rare sau amenintate* sunt evitate.

Verificatori 6.4.4

a. Proceduri si anexe
b. Plan de management al fondului de vanatoare
c. Informare publica
d. Interviuri cu autoritati de reglementare si control

Criteriul 6.5 (6.4 si 10.5 revizuite)

Organizatia* trebuie* sa identifice si sa protejeze esantione reprezentative a ecoisistemelor naturale* si sau sa le readuca in stare mai apropiata de cea naturala*. Unde nu exista astfel de esantioane reprezentative, Organizatia* trebuie* sa readuca intr-o stare mai apropiata de cea naturala* o parte a Unitatii de Management*. Marimea suprafatei si masurile luate pentru protejarea sau restaurarea acesteia trebuie* sa fie proportionale cu statutul de conservare* si valoarea ecosistemelor* la nivel de peisaj* si cu scara, intensitatea si riscul* aferente activitatilor de management. (C6.4 si 10.5 V4)

Indicator 6.5.1

Informatiile disponibile sunt utilizate pentru identificarea ecosistemelor native* care exista sau ar exista in conditii naturale* in Unitatea de Management*.

Verificatori 6.5.1

a. Amenajament silvic si Anexa C - Grupe de tipuri de padure
b. Planuri de management arii protejate (dupa caz)

Indicator 6.5.2

Zone reprezentative* ale ecosistemelor native* sunt conservate, acolo unde exista.

Verificatori 6.5.2

a. Amenajamente silvice si Anexa C la prezentul standard

Indicator 6.5.3

Daca nu exista zone reprezentative*, sau daca cele existente nu reprezinta adecvat ecosistemele native sau sunt insuficiente, o parte a Unitatii de management* va fi readusa la o stare mai apropiata de cea naturala.

1. suprafetele care urmeaza a fi aduse la o stare mai apropiata de cea naturala sunt stabilite si marcate pe harti
2. exista evidente privind planificarea si implementarea proceselor de readucere a suprafetelor la o stare mai apropiata de cea naturala

Verificatori 6.5.3

a. Amenajament silvic (arborete slab productive si provizorii, arborete afectate de factori destabilizatori si limitativi, starea sanitara a padurii, compozitia tel, compozitia actuala, masuri propuse)
b. Interviu
c. Vizita in teren

Indicator 6.5.4

Dimensiunea suprafetelor reprezentative* si/sau refacute* este proportionala cu statutul de conservare* si valoarea ecosistemelor* la nivel de peisaj, cu marimea unitatii de management* si cu intensitatea* managementului forestier.

Verificatori 6.5.4

a. Amenajament silvic
b. Harta zonelor desemnate (minim 10%)
c. Consultari publice
d. Ecosistemele naturale conservate sa se regaseasca procentual cu situatia generala a unitatii de management.

Indicator 6.5.5

Zonele reprezentative* in combinatie cu alte componente ale retelei de zone de conservare* acopera cel putin 10% din Unitatea de Management.

Criteriul 6.6 (6.2 si 6.3 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa mentina efectiv existenta continua a speciilor si
genotipurilor* native care exista in mod natural si sa previna pierderea diversitatii biologice*, in special datorita managementului habitatelor* in unitatea de management*. Organizatia* trebuie* sa demonstreze ca sunt aplicate masuri efective de management si control in ceea ce priveste vanatoarea, pescuitul, culesul si capturarea. (C6.2 si C6.3 V4)

Indicator 6.6.1

Activitatile de management mentin comunitatile de plante si trasaturile de habitat* caracteristice ecosistemelor native* din zona in care este Unitatea de management*.

Verificatori 6.6.1

a . Evaluarile gestionarilor fondurilor de vanatoare
b. Planuri de management ale ariilor protejate
c. Alte studii relevante
d. Consultarile publice

Indicator 6.6.2

Acolo unde managementul din trecut a eliminat comunitatile de plante sau trasaturile de habitat*, sunt implementate activitati de management care urmaresc refacerea unor astfel de habitate*.

Verificatori 6.6.2

a. Lista factorilor interesati
b. Dovezi ale consultatiilor publice

Indicator 6.6.3

Activitatile de management mentin, imbunatatesc sau refac* trasaturile de habitat* caracteristice ecosistemelor native* pentru a sustine diversitatea speciilor care apar in mod natural si diversitatea genetica a acestora.

Verificatori 6.6.3

a. Rapoarte ale expertilor
b. Informari ale institutiilor abilitate
c. Proceduri si anexe

Indicator 6.6.4

Sunt implementate masuri efective pentru gestiunea si controlul activitatilor de vanatoare, pescuit, capturare si cules astfel incat sa fie mentinute speciile care apar in mod natural, diversitatea lor genetica si distributia lor naturala.

Verificator 6.6.4

a. Fisa postului pentru personalul de paza
b. Interviuri
c. Fisa cotelor de recolta (pentru UM care detin in gestiune fonduri de vanatoare sau pescuit)

Criteriul 6.7 (6.5 si 10.2 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa protejeze sau sa refaca apele curgatoare sau
statatoare naturale, zonele ripariene* si conectivitatea* lor. Organizatia* trebuie* sa evite efectele negative asupra cantitatii si calitatii apei si sa reduca si sa repare efectele produse. (C6.5 V4)

Indicator 6.7.1

Sunt implementatea masuri de protectie* pentru protejarea cursurilor de apa si apelor statatoare naturale, a zonelor ripariene* si conectivitatii* acestora, inclusiv cantitatii si calitatii apei.
1. Sunt constituite zone tampon in lungul cursurilor de apa
2. Traversarea cursurilor de apa se face prin locuri clar stabilite, marcate in teren si pe harti
3. Acolo unde este posibil, traversarea se face prin amplasarea de podete au tuburi
In cazul fondurilor de pescuit din apele de munte arboretul din lungul cursurilor de apa se mentine in vederea pastrarii conditiilor de habitat specifice (inclusiv temperatura apei, adapost pentru locurile de depunere a icrelor etc) 4. Cursurile de apa nu sunt barate prin construirea de baraje cu exceptia cazurilor in care acestea au rol antierozional sau de prevenire a inundatiilor prin regularizarea debitelor
5. Drumurile si caile de scos-apropiat nu se amplaseaza in cursurile de apa Nu se utilizeaza substante chimice la o distanta mai mica de 10 m de cursurile de apa si 20 m de lacuri, iazuri, captari de apa
6. Nu se constata situatii de malire a apelor

Verificatori 6.7.1

a. Harta amenajistica
b. Schita parchetului

Indicator 6.7.2

Cand masurile de protectie* implementate nu reusesc sa asigure protejarea cursurilor de apa, apelor statatoare, a zonelor ripariene* si conectivitatii* acestora, cantitatii si calitatii apei de efectele negative ale activitatilor de management forestier*, se aplica masuri de refacere*.

Verificatori 6.7.2

a. Schita parchetului
b. Vizita in teren
c. Proceduri interne
d. Documentatia lucrari de investitii
e. Interviuri

Indicator 6.7.3

Acolo unde cursurile de apa, apele statatoare, zonele ripariene* si conectivitatea* acestora, cantitatea si calitatea apei au fost afectate datorita activitatilor din trecut desfasurate de catre Organizatie* pe uscat sau in apa, sunt implementate actiuni de refacere*.

Verificatori 6.7.3

a. Proceduri interne
b. Vizita in teren
c. Interviuri

Indicator 6.7.4

Acolo unde exista o degradare continua a cursurilor de apa si a apelor statatoare, a calitatii si cantitatii apei cauzata de admiistratorii anteriori si de activitatile unor terti, se iau masuri de prevenire si reducere acestei degradari.

Verificatori 6.7.4

a. Aplicarea procedurilor interne
b. Vizita in teren
c. Interviuri
d. Rapoarte de monitorizare ale entitatilor abilitate

Criteriul 6.8 (10.2 si 10.3 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa gospodareasca peisajul* din unitatea de management* pentru a mentine si/sau reface un mozaic variat de specii, dimensiuni*, varste, dimensiuni spatiale si cicluri de regenerare potrivite cu valorile* peisajului caracteristice regiunii si pentru cresterea rezilientei de mediu si economice. (C10.2 V4)

Indicator 6.8.1

Un mozaic variat de specii, dimensiuni, varste, dimensiuni* spatiale si cicluri de regenerare este mentinut corespunzator peisajului*.

Verificatori 6.8.1

a. Amenajamentul silvic ( obiective sociale economice si ecologice, distributia pe clase de varsta)
b. Harta arboretelor si harta lucrarilor propuse

Indicator 6.8.2

Mozaicul actual de specii, dimensiuni, varste, dimensiuni* spatiale si cicluri de regenerare este refacut* acolo unde nu a fost pastrat corespunzator cu peisajul.

Verificatori 6.8.2

a. Amenajamentul silvic ( obiective sociale economice si ecologice, distributia pe clase de varsta)
b. Harta arboretelor si harta lucrarilor propuse

Criteriul 6.9 (6.10 revizuit)

Organizatia* trebuie* sa nu transforme padurile naturale* in plantatii* sau padurile naturale sau plantatiile in terenuri cu alta folosinta exceptie facand cazurile cand conversia:
a) afecteaza o portiune foarte redusa din suprafata Unitatii de management*
b) va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare clare, substantiale, aditionale, sigure si pe termen lung
c) nu dauneaza sau ameninta Valorile Ridicate de Conservare* nici locuri sau resurse necesarepentru mentinerea sau imbunatatirea acestor Valorile Ridicate de Conservare*. (C6.10 V4)

Indicator 6.9.1

Nu au loc conversii ale padurilor naturale* la plantatii* sau terenuri neforestiere* , nici conversii ale plantatiilor* de pe terenuri convertite din paduri naturale in terenuri neforestiere*, cu exceptia cazurilor in care conversia:

1. Afecteaza o suprafata foarte limitata din Unitatea de management*
2. Conversia va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare* clare, substantiale, aditionale, sigure si pe termen lung
3. Nu dauneaza sau ameninta Valorile Ridicate de Conservare*, nici locuri sau resurse necesare pentru mentinerea sau imbunatatirea acestor Valori Ridicate de Conservare*

Verificatori 6.9.1

a. Codul silvic si legislatie subsecventa
b. Amenajament silvic
c. Raportari statistice (SILV 1)

Criteriul 6.10 (10.9 revizuit)

Unitatile de management* care contin plantatii instalate in locul unor paduri naturale* dupa Noiembrie 1994 nu pot* fi certificate, cu exceptia cazului in care:

a) Organizatia* poate oferi dovezi suficiente si clare ca nu a fost implicata direct sau indirect in conversie 

b) Conversia a afectat o portiune foarte redusa* din suprafata Unitatii de management* si va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare* clare, substantiale, aditionale si pe termen lung. (C10.9 V4)

Indicator 6.10.1

Pe baza celor mai bune informatii disponibile* este precis documentata situatia tuturor conversiilor din anul 1994 pana in prezent.

Verificatori 6.10.1

a. Harta suprafete
b. Istoricul si analiza gospodaririi padurilor din trecut pana in prezent
c. Actele de proprietate

Indicator 6.10.2

Suprafetele de padure naturala* convertite la plantatie* dupa noimebrie 1994 nu sunt certificate, cu exceptia cazului in care:

1. Organizatia* ofera dovezi clare si suficiente pentru a demonstra ca nu a fost direct sau indirect responsabila pentru conversie
2. Conversia va produce in Unitatea de management* beneficii de conservare* clare, substantiale, aditionale si pe termen lung
3. Suprafata totala a plantatiilor* pe terenuri convertite din paduri naturale* incepand cu anul 1994 reprezinta mai putin de 5% dn suprafata totala a Unitatii de management*

Verificatori 6.10.2

a. Amenajament silvic
b. Istoricul si analiza gospodaririi padurilor din trecut pana in prezent
c. Studii de fezabilitate
d. Acte de proprietate (pot edifica folosinta initiala a terenului)