Comunicat de presă

CONSULTARE PUBLICĂ ASUPRA STANDARDULUI NAȚIONAL

FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)® Draft 1-1

consultare publica standardnational Brasov

 

Grupul de Lucru pentru Elaborarea Standardului Naţional FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)® pentru Management Forestier a organizat în data de 28.01.2016 consultarea publică privind Versiunea 1-1 a Standardului Naţional FSC pentru Management Forestier. Aceasta s-a desfășurat în Aula Universității “Transilvania” din Braşov. Scopul întâlnirii a fost de a prezenta și discuta:

  • Sistemul de certificare FSC și necesitatea de a dezvolta în România Standardul Național FSC® pentru Management Forestier
  • Etapele procesului de adaptare la nivel național a Standardului FSC derulate până în prezent și pașii următori
  • Propunerile Grupului de Lucru privind adaptarea Standardului Național (V1-1) ca urmare a comentariilor/propunerilor primite în cadrul consultărilor publice

La întâlnire au participat peste 25 de persoane, reprezentând factori interesați relevanți din domeniul social, economic și de mediu.

În cadrul consultării publice s-au discutat indicatorii FSC modificați în urma propunerilor venite din partea factorilor interesați. În perioada următoare vor fi făcute publice răspunsurile finale pentru toate comentariile/propunerile primite, sub forma unui raport.

Principiile și Criteriile FSC pentru Standardul de Management Forestier acoperă la nivel general elementele și regulile unui management corespunzător din punct de vedere ecologic, ce aduce beneficii sociale și care este viabil economic. Respectarea acestor principii reprezintă condiţia obținerii certificatului FSC. Având în vedere interesul în creștere pentru certificarea pădurilor, a devenit o necesitate adaptarea acestui Standard la nivel național, astfel încât să transpună în mod real și eficient legislaţia naţională, condiţiile sociale, economice și de mediu ale ţării noastre în cadrul unui proces participativ prin implicarea în mod adecvat a factorilor interesaţi și relevanți.

Procesul de adaptare a Standardului pentru România (ce vizează indicatorii standardului FSC, inclusiv elaborarea de verificatori) presupune o amplă serie de consultări publice. Adaptarea Standardului Naţional este un proces transparent, democratic, ce oferă îndeosebi posibilitatea ca toţi cei interesaţi să-și aducă propria contribuție la conținutul acestuia.

Odată aprobat, Standardul FSC de Management Forestier pentru România va fi utilizat în mod obligatoriu în evaluările pentru obținerea certificatului FSC de către toate organismele de certificare acreditate.

Mai multe informații despre procesul de Elaborare a Standardului Național FSC pentru Management Forestier puteţi afla pe site-ul FSC International – www.fsc.org. În România, întreg procesul poate fi urmărit pe site-ul www.standardnational.ro.

Pentru detalii suplimentare contactați:
Marius Turtica – Facilitator al Grupului pentru Elaborarea Standardului Naţional FSC® (Forest Stewardship Council®) pentru Management Forestier
Email: [email protected], telefon: 0740 300 616

Arhiva Anunturi

Lansarea in Romania a Standardului National FSC®

Standardul National FSC® pentru Management Forestier pentru Romania (FSC-STD-ROU-01-2017 EN) a fost lansat oficial in data de 15.01.2019 (https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2246) de catre FSC International si Grupul National de Elaborare a Standardului (Standard Development Group – SDG).