INVITAȚIE

CONSULTARE PUBLICĂ ASUPRA STANDARDULUI NAȚIONAL

FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)®

Logging of Rimu in temperate rain forest. South Island, New Zealand.

Grupul de Lucru pentru Elaborarea Standardului Naţional FSC® (Forest Stewardship Council®) pentru Management Forestier are plăcerea să vă invite în data de 28.01.2016, începând cu orele 10:00, în Aula Universității “Transilvania” din Braşov, Sala UI7, la consultarea publică privind Versiunea 1-1 a Standardului Naţional FSC pentru Management Forestier.

Principiile și Criteriile FSC pentru Standardul de Management Forestier acopera la nivel general elementele și regulile unui management corespunzător din punct de vedere ecologic, ce aduce beneficii sociale și care este viabil economic. Respectarea acestor principii reprezintă condiţia obținerii certificatului FSC. Având în vedere interesul în creștere pentru certificarea pădurilor, considerăm oportună adaptarea  acestui  Standard la nivel național astfel încât să transpună în mod real și eficient legislaţia naţională, condiţiile sociale, economice și de mediu ale ţării noastre în cadrul unui proces participativ prin implicarea în mod adecvat a factorilor interesaţi și relevanți.

Procesul de adaptare a Standardului pentru România (ce vizează indicatorii standardului FSC1, inclusiv elaborarea de verificatori) presupune o amplă serie de consultări publice. Adaptarea Standardului Naţional este un proces transparent, democratic, ce oferă îndeosebi posibilitatea ca toţi cei interesaţi să-și aducă propria contribuție la conținutul acestuia.

Odată aprobat, Standardul FSC de Management Forestier pentru România va fi utilizat în mod obligatoriu în evaluările pentru obținerea certificatului FSC de către toate organismele de certificare acreditate.

Scopul consultării publice este acela de a prezenta:

  • Principiile FSC pentru Management Forestier și etapele procesului de adaptare la nivel național ale Standardului
  • Propunerile Grupului de Lucru privind adaptarea Standardului Național (V1-1) ca urmare a comentariilor/propunerilor primite în cadrul consultărilor publice

Vă rugăm să confirmați prezența dvs. prin e-mail la adresa: [email protected] în atenția facilitatorului Grupului (Marius Turtica, mobil: 0740 300 616) până cel târziu în data de 26.01.2016.

Mai multe informații despre procesul de Elaborare a Standardului Național FSC pentru Management Forestier puteţi afla pe site-ul FSC International – www.fsc.org. În România, întreg procesul va putea fi urmărit pe site-ul www.standardnational.ro.

Cu stimă,
Grupul de Lucru pentru Elaborarea Standardului Național FSC

Agenda întâlnirii:

09:30 – 10:00
– Sosirea participanților

10:00 – 10:15
– Bun venit și prezentarea participanților

10:15 – 10:30
– Prezentare generală privind Certificarea Managementului Forestier FSC

10:30 – 10:45
– Etapele procesului privind dezvoltarea Standardului Național pentru România

10:45 – 11:30
– Principiile I-IV. Prezentarea propunerilor Grupului de Lucru privind adaptarea Standardului Național ca urmare a comentariilor/propunerilor primite în cadrul consultărilor publice

11:30 – 12:15
– Principiile V-VII. Prezentarea propunerilor Grupului de Lucru privind adaptarea Standardului Național ca urmare a comentariilor/propunerilor primite în cadrul consultărilor publice

12:15 – 13:00
– Principiile VIII-X. Prezentarea propunerilor Grupului de Lucru privind adaptarea Standardului Național ca urmare a comentariilor/propunerilor primite în cadrul consultărilor publice

13:00 – 14:00
– Prânz

14:00 – 15:00
– Dezbateri privind propunerile Grupului de Lucru. Identificarea de noi propuneri privind adaptarea Standardului Național FSC

15:00 – 15:30
– Concluzii rezultate în urma consultării publice

Arhiva Anunturi

Lansarea in Romania a Standardului National FSC®

Standardul National FSC® pentru Management Forestier pentru Romania (FSC-STD-ROU-01-2017 EN) a fost lansat oficial in data de 15.01.2019 (https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2246) de catre FSC International si Grupul National de Elaborare a Standardului (Standard Development Group – SDG).